Izglītība

Pašvaldība turpina nodrošināt pārtikas pakas skolēniem no 5 līdz 9.klasei no trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm

06.05.2021.

Mārupes novada dome 2021.gada 29.aprīļa domes sēdē pieņēma lēmumu Nr.29 “Par brīvpusdienu nodrošināšanu”, nodrošināt brīvpusdienas Mārupes novada administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušo 5. līdz 9.klašu skolēniem no trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm, izsniedzot bērna likumiskajam apgādniekam paredzētu pārtikas paku. Pārtikas paka tiek izsniegta neatkarīgi no izglītojamo izglītības ieguves formas vai vietas.

Tām ģimenēm, kuras bija pieteikušās un saņēmuši pakas jau iepriekš, atkārtota pieteikšanās nav nepieciešama.

Ģimenes, kuras līdz šim nebija pieteikušies uz pārtikas pakas saņemšanu, aicinām līdz 9.maijam pieteikties brīvpusdienu pārtikas pakai, aizpildot pieteikumu šeit.

Brīvpusdienu pārtikas paku ģimenes varēs saņemt pieteikumā norādītajos kontaktpunktos:

1.Mārupes pamatskolā- Viskalnu ielā 7, Tīrainē

2.Jaunmārupes pamatskolā – Mazcenu alejā 4a, Jaunmārupē

3.Mārupes valsts ģimnāzijā – Kantora ielā 97, Mārupē

4.Skultes dienas centrā – Skultes ielā 21, Skultē

Kontaktinformācija: Sociālais dienests 25673050, Izglītības dienests 25448489.

Pārtikas pakas tiks izdalītas norādītajos kontaktpunktos no 18. maija.

 

Ģimenes, kuru bērni mācās no 1. līdz 4.klasei, jautājumā par pārtikas paciņas saņemšanu aicinām vērsties pie savas skolas administrācijas.