Piņķu Sv. Jāņa baznīcai – 150

16.05.2024.

Braucot pa Rīgas apvedceļu, tūlīt aiz pagrieziena uz Piņķiem starp kokiem pavīd Svētā Jāņa baznīcas siluets. Mūsu draudzes vēsture iesniedzas senos laikos, kas saistīti ar kristīgās ticības pirmsākumiem mūsu zemē. Apkārt Babītes ezeram atradās 4 kapelas: Sv. Bērtuļa kapela (Bartolomeja kapela, atradās pie Ķīšiem) un Sv. Jāņa kapela (atradās Jāņragā iepretim Slokai), Sv. Nikolaja kapela Piņķos (blakus tagadējai Piņķu Sv. Jāņa baznīcai) un Sv. Annas kapela Babītes ezera krastā.

To pirmsākumi precīzi nav zināmi, taču, iespējams, šīs kapelas 13. gadsimtā izveidoja un arī apkalpoja cisterciešu mūki no Sv. Nikolaja klostera, kas atradās Daugavgrīvā. Klosteri 1202. gadā dibināja bīskaps Alberts, tā rakstīts Indriķa hronikā. Tāpēc, iespējams, Piņķu baznīca arī nosaukta Sv. Nikolaja – jūrasbraucēju patrona vārdā jau 13. gadsimtā. 1656. gadā krievu aplenkumā baznīca gājusi bojā un 1662. gadā nācās celt jaunu. 18. gadsimta sākumā kauju un karu rezultātā baznīca tika papostīta, bet vēlāk atjaunota un draudzes locekļu uzturēta.

19. gadsimta otrā pusē Rīgas rāte nolēma par pilsētas līdzekļiem celt baznīcu no akmens. Svētdien, 1874. gada 16. jūnijā, lai piedalītos jaunās baznīcas ēkas iesvētīšanā, Rīgas pilsētas īpašumā Piņķu muižā bija ieradušies pilsētas konsistorijas, ģilžu un pilsētas kases kolēģijas pārstāvji, kā arī Rīgas rātes delegāti, kas “par godu iesvētīšanas svinībām dāvināja bagātīgi zeltītu sudraba kristāmtrauku”, kuru lieto vēl šodien [Lāce D. “Latvijas māksla tuvplānos”, Rīgas pils. būvmeistars D. Felsko un Piņķu Sv. Nikolaja baznīca, izd. Neputns, 2003., 50. lpp.].

Vecajā koka baznīcā, kas atradās turpat līdzās jaunbūvei, sapulcējās draudzes locekļi un viesi, bet mācītājs H.G.E. Hartmanis (1821-1901) sacīja nelielu uzrunu. Svētku kulminācija noritēja jaunajā baznīcā, kur spēlēja no vecās baznīcas pārvestās ērģeles. Tā 1872.-1874. g. kādreizējās koka baznīcas vietā uzcēla jaunu mūra baznīcu, kas pastāv vēl tagad [Broce J.K. “Zīmējumi un apraksti” 2. sējums, Rīga: Zinātne, 1996., 336. lpp.].

Kā toreiz mācītāja Hartmaņa laikā cilvēki pulcējās uz Piņķu Sv. Nikolaja dievnama svētkiem, tāpat arī šogad mēs svinēsim šī dievnama 150. gadadienu un aicinām ciemos uz svinīgo dievkalpojumu sestdien, 15. jūnijā, plkst. 11.00. Visi ir laipni gaidīti un aicināti līdzdalīt prieku un pateicību par tik brīnišķīgu Dieva dāvanu un žēlastību, ka kopš 13. gadsimta Piņķos vienmēr ir skanējis Dieva Vārds, ir bijusi vieta, kur ticis sludināts Evaņģēlijs un pārvaldīti sakramenti, saskaņā ar Kunga Jēzus iedibinājumu. Lai Dievs svētī, ka tas tā turpinās par spīti šī laikmeta izaicinājumiem!

Papildu informāciju par svētku nedēļas pasākumiem tuvākajā laikā publicēsim gan draudzes vietnē: www.pinkudraudze.lv, gan arī draudzes Facebook kontā.

Kristus mīlestībā
LELB Piņķu Sv. Jāņa draudze un draudzes mācītājs Andrejs Irbe