Mārupes pašvaldības policijas atskaite

19.01.2016.

Mārupes novada pašvaldības policijas atskaite par laika periodu 11.01.2016-17.01.2016.

13.01.2016. plkst. 20:46 tika saņemts izsaukums uz Mārupi, kur kādā privātmājā notiek ģimenes konflikts. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā, tika konstatēts, ka viena persona atrodas reibuma stāvoklī. Pēc preventīva rakstura pārrunām konflikts tika atrisināts. Policijas klātbūtne vairs nebija nepieciešama. Atkārtoti izsaukumi netika saņemti.

14.01.2016. plkst. 14:52 tika saņemta informācija, ka  Mārupes novada izglītības iestādes teritorijā  iespējams atrodas nepilngadīga persona reibuma stāvoklī. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā, informācija apstiprinājās. Reibumā esošā nepilngadīgā persona tika aizturēta, apstākļu noskaidrošanai un lietvedības nodrošināšanai nogādāta Mārupes novada pašvaldības policijā. Par personas aizturēšanu paziņots viņa likumīgajam pārstāvim. Pret personu uzsākta administratīvā lietvedība.

14.01.2016. plkst.13:45 tika saņemta informācija, ka Mārupē, Braslas ielā kravas automašīnas vadītājs uz slidenas brauktuves nav ticis galā ar automašīnas vadību, kā rezultātā uzbraucis žogam. Ierodoties notikuma vietā, informācija apstiprinājās. Ņemot vērā, ka ir nodarīti zaudējumi  privātīpašumam, uz notikuma vietu tika izsaukta ceļu policija.

14.01.2016. plkst. 18:12 tika saņemts izsaukums uz privātmāju Mārupē, sakarā ar ģimenes konfliktu. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā tika noskaidroti lietas apstākļi. Ņemot vērā, ka persona , kas atradās stiprā alkohola reibuma stāvoklī bija agresīva, uz iesnieguma pamata tā tika aizturēta un nogādāta Mārupes novada pašvaldības policijā līdz atskurbšanai.

14.01.2016. plkst. 22:45 tika saņemts izsaukums uz Čiekuru ielu, Jaunmārupē, kur iespējams notiek kautiņš. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā, informācija par kautiņu neapstiprinājās, bet tika sastapta persona, kas nespēja patstāvīgi pārvietoties un neorientējās apkārtējā vidē, atradās tādā alkohola reibuma stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu. Persona tika aizturēta un nogādāta Mārupes novada pašvaldības policijā atskurbšanai un lietvedības nodrošināšanai. Pret personu uzsākta administratīvā lietvedība.

15.01.2016. plkst. 05:00 tika saņemta informācija, ka Mārupē Dzelzceļa ielā, ceļa malā atrodas suns bezpalīdzīgā stāvoklī..  Ierodoties notikuma  vietā, informācija  apstiprinājās. Tā kā nebija iespējams noskaidrot suņa īpašniekus, suns tika notverts un nodots dzīvnieku patversmes “”Mežavairogi” darbiniekiem.

15.01.2016.plkst.23:15 tika saņemts izsaukums, ka uz Stīpnieku ceļa klaiņo liela auguma suns, kas apdraud ceļa satiksmes drošību. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā, informācija apstiprinājās. Tā kā nebija iespējams noskaidrot suņa īpašnieku, suns tika notverts un nodots dzīvnieku patversmes “”Mežavairogi” darbiniekiem.

15.01.2016. plkst. 22:04 tika saņemts izsaukums uz Paleju ielu, Mārupē, sakarā ar to, ka pa privātīpašumu staigā personas, iespējams notikusi ielaušanās. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā tika sastapti apsardzes darbiniek, kuri informēja, ka ir konstatētas ielaušanās pazīmes. Informācija nodota valsts policijai pēc piekritības tālāku procesuālo darbību veikšanai.

16.01.2016. plkst. 00:45 tika saņemts izsaukums uz privātmāju Mārupē, sakarā ar ģimenes konfliktu. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā, tika noskaidroti lietas apstākļi. Viena no personām sūdzējās par veselības stāvokli. Nekavējoties tika izsaukta ātrā medicīniskā palīdzība. Persona no hospitalizācijas atteicās.  Ar abām konfliktā iesaistītām personām tika veiktas preventīva rakstura pārrunas. Konflikts tika atrisināts uz vietas. Atkārtoti izsaukumi netika saņemti.

16.01.2015. plkst. 19:55  tika saņemts izsaukums uz Liliju ielu, Mārupē, sakarā ar ģimenes konfliktu. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā, tika noskaidroti lietas apstākļi. Ar konfliktā iesaistītajām personām veiktas preventīva rakstura pārrunas. Konflikts atrisināts uz vietas. Atkārtoti izsaukumi netika saņemti.

17.01.2016. plkst. 02:50 tika saņemts izsaukums uz Skulti, sakarā ar atkārtotu naktsmiera traucēšanu. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā, informācija apstiprinājās. Trokšņošana tika pārtraukta. Noskaidroti lietas apstākļi. Uzsākta administratīvā lietvedība.

17.01.2016.plkst.22:36 saņemts izsaukums uz Tīraini, kur pa daudzdzīvokļu mājas logu kāda persona meta degošas lupatas. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā, degošie priekšmeti tika nodzēsti ar sniegu. Ņemot vērā, ka persona, kas pa logu meta ārā degošus sadzīves atkritumus, atteicās sniegt paskaidrojumus, tika uzsākta administratīvā lietvedība. Apkārtējo personu drošība netika apdraudēta.

Laika posmā no 11.janvāra- 17.janvārim Mārupes novada pašvaldības policijas amatpersonas sastādīja 15 administratīvā pārkāpuma protokolus.

  • Pēc LAPK 171. panta 1.daļas (Par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošanu sabiedriskās vietās, izņemot vietas, kur alkoholisko dzērienu lietošanu atļāvusi pašvaldība, vai par atrašanos sabiedriskās vietās tādā reibuma stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu) 1;
  • Pēc LAPK 149.23 panta 2.daļas (Par gājējiem noteikto pienākumu pārkāpšanu) –10 ;
  • Pēc LAPK 106. Panta1.daļas (par dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantošanas un pārvadāšanas noteikumu pārkāpšanu)- 2
  • Pēc LAPK 171.1 panta 1.daļas ( par alkoholisko dzērienu lietošanu vai atrašanos alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošu vielu lietošanas ietekmē, ja to izdarījis nepilngadīgais. )-1;
  • Pēc Mārupes novada domes saistošajiem noteikumiem 1.

 

Atgādinām, ka smēķēt ir aizliegts: zem sabiedriskā transportlīdzekļu pieturvietu nojumēm, bērnu rotaļu laukumos, parkos, skvēros, daudz dzīvokļu māju kāpņu telpās.

  • Mārupes novada pašvaldības policija atgādina, ka bērniem un jauniešiem, kuri nav sasnieguši 16 gadu vecumu, aizliegts atrasties sabiedriskā vietā bez vecāku, aizbildņa, audžuģimenes vai viņu pilnvarotas pilngadīgas personas uzraudzības nakts laikā. Par nakts laiku ir uzskatāms laiks no plkst.22.00 līdz 6.00.
  • Sakarā ar to, ka palielinās velosipēdu zādzību skaits no privātīpašuma teritorijām, lūgums, īpašniekiem neatstāt (velosipēdus u.c. mantas) bez uzraudzības.
  • Lai diennakts tumšajās stundās bērni un pieaugušie būtu pasargāti no ceļu satiksmes negadījumiem, Mārupes novada pašvaldības policija atgādina, ka diennakts tumšajā laikā ārpus apdzīvotām vietām, kā arī apdzīvotās vietās, ja ceļš nav pietiekami un vienmērīgi apgaismots, gājējiem, kas pārvietojas pa brauktuvi vai nomali, jābūt tērptiem atstarojošā vestē vai apģērbā ar labi redzamiem gaismu atstarojoša materiāla elementiem. (Braucot diennakts tumšajā laikā vai nepietiekamas redzamības apstākļos, velosipēdam abos sānos (riteņos) jābūt aprīkotam ar diviem oranžiem (dzelteniem) gaismas atstarotājiem, kā arī priekšpusē jādeg baltas gaismas lukturim, bet aizmugurē – sarkanas gaismas lukturim. Ja lukturu nav vai tie nedarbojas, velosipēdam priekšpusē jābūt aprīkotam ar baltu atstarotāju, bet aizmugurē ar sarkanu atstarotāju. CSN223)