Kopā varam visu! Mārupes un Babītes aktīvie jaunieši devušies kopīgā piedzīvojumā

20.07.2021.

No 13. līdz 14. jūlijam aizvadītas divu dienu apmācības aktīvākajiem jaunizveidotā Mārupes novada jauniešiem par sadarbību, komandu veidošanu, līdzdalības formām un jauniešu iesaisti lēmumpieņemšanā.

Iesaistot jaunizveidotā Mārupes novada aktīvākos jauniešus, tika likts pamats darbam kopīgas novada jaunatnes politikas izstrādei. Braslas upes krastā brīvā gaisotnē ar dažādām aktivitātēm, uzdevumiem, sarunām, spēlēm un nelielu piedzīvojuma devu iepazinās un kopā darbojās Mārupes novada Jauniešu domes, Babītes vidusskolas skolēnu pašpārvaldes un citi jaunizveidotā Mārupes novada aktīvākie jaunieši, lai attīstītu izpratni, stiprinātu demokrātiskās vērtības un veicinātu nepieciešamās prasmes veiksmīgai līdzdalībai. Jaunieši, mācoties sadarboties, izbaudīja arī Braslas upes straumi, rūpējās par kopīgām vakariņām, dalot pienākumus un strādājot komandās, pildīja dažādus uzdevumus, apmainījās pieredzēm un, protams, baudīja kopīgus atelpas brīžus ar vakara dejām un spēlēm.

jauniešu foto

jauniešu foto

jauniešu foto

Jau 2020. gada izskaņā, domājot par šāda formāta pasākuma nepieciešamību, Babītes un Mārupes novadi vienojās kopējā starpnovadu projektā “Mēs”, lai stiprinātu jaunatnes jomu arī pēc novadu apvienošanās. Projekta ietvaros plānots attīstīt jauniešu līdzdalību, informēšanu un pilnveidot novada jaunatnes politiku, lai ilgtermiņā nodrošinātu pamatu tālākai jaunatnes jomas attīstībai Babītes un Mārupes apvienotajā novadā.

Mārupes novada pašvaldības jaunatnes lietu speciālists Rihards Igāns, atskatoties uz paveikto, uzsver: “Apvienojot divus jaudīgus un ar jauniešiem bagātus novadus, jauniešu iemaņas veiksmīgi sadarboties, kopīgi definēt mērķus un tos veiksmīgi realizēt ir īpaši būtiskas. Lai gan līdz šim esam bijušas divas līdzīgas blakus esošas Pierīgas pašvaldības, mūsu jaunieši gājuši katrs savu attīstības gaitu. Šobrīd mums ir jāstrādā un jādefinē prioritātes kopā, lai jau nākotnē jaunieši veiksmīgāk aptvertu un pārstāvētu savas intereses, izprastu lēmumu pieņemšanas procesus un līdzdarbotos lēmumpieņemšanā pašvaldības darbā.”

Aktivitāte īstenota Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projekta konkursa 1.2. apakšsadaļas atklātā projektu konkursa "Starpnovadu un starpinstitūciju sadarbība jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī" otrajā kārtā atbalstītā Mārupes novada pašvaldības projekta “MĒS” ietvaros.