Tūrisms

Biedrība “Pierīgas partnerība” apzina iedzīvotāju vajadzības

12.04.2023.

Biedrība “Pierīgas partnerība” apzina iedzīvotāju vajadzības, lai izstrādātu Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas (turpmāk – SVVA) 2023. - 2027. gadam un piesaistītu Eiropas Savienības finansējumu Mārupes un Olaines novadu attīstībai.

PP iedzīvotāju tikšanās
Tika organizēta tikšanās ar  iedzīvotājiem Jaunmārupē, Spuņciemā, Tīrainē, Skultē, Babītē, Mārupē un Piņķos. Tikšanās laikā tika sniegta informācija par LEADER programmu, kas atbalsta iedzīvotāju iniciatīvas, un kopīgi plānoti nākotnes  attīstības projekti.  Papildus “Pierīgas partnerība” veica iedzīvotāju aptauju.


Iedzīvotāji lepojas ar kvalitatīvu dzīves telpu. “Tuvu Rīgai, bet sajūta kā laukos.” Dabas tuvums, klusums, bet ir sakopta vide, labiekārtota infrastruktūra. Šeit dzīvo uzņēmīgi cilvēki, kā arī ir labvēlīga un droša vieta ģimenēm ar bērniem.  


Iedzīvotāju ierosinājumi, kas padarītu pievilcīgāku teritoriju ārējiem apmeklētājiem:

  • jauni tūrisma objekti, aktivitātes, piemēram, veidot jaunas ēdināšanas vietas, pastaigu takas, skatu torņus, muzejus, interesantus vides objektus;
  • infrastruktūras un vides labiekārtošana, 
  • uzņēmējdarbības vides uzlabošana, piemēram, veicināt vietējo produktu ražošanu, realizāciju, kopstrādes telpu izveidi; 
  • nepieciešamas sekmēt brīvā laika pavadīšanas iespējas, nodrošinot aktivitātes jauniešiem, veicinot sporta un kultūras infrastruktūras labiekārtošanu un  pasākumu pieejamību;
  • nodrošināt ciemu vienmērīgu attīstību, stiprinot apkaimes.

Divās domnīcās piedalījās Mārupes novada pašvaldības pārstāvji, sniedzot informāciju par apkaimju iespējām iesniegt līdzdalības budžeta projekta idejas līdz 31. maijam. Gan LEADER programmas projekti, gan  līdzdalības budžeta projekti sākas ar ideju, vajadzību – to apzināšanu un sabiedrības kopīgas vēlmes izteikšanu. 


Pateicamies visiem, kuri iesaistījās darba grupās un aizpildīja aptaujas anketu. Dati tiks iekļauti SVVA stratēģijas 2023. - 2027. gadā izstrādē, lai veidotu jaunus projektu konkursus, veicinot vietējo iedzīvotāju iesaisti teritorijas attīstībā, nodarbinātību, kopienu attīstību. Aicinām piedalīties tematiskajās grupās un iesaistīties SVVA stratēģijas izstrādē. 


Biedrība „Pierīgas partnerība” ir vietējā rīcības grupa, kas darbojas Mārupes un Olaines novadu teritorijā. Apvienojam pašvaldības, nevalstisko organizāciju un uzņēmējdarbības pārstāvjus, lai kopīgiem spēkiem veicinātu teritorijas attīstību un uzlabotu iedzīvotāju dzīves kvalitāti.


Biedrība “Pierīgas partnerība”