Tematiskā darba grupa - Vides resursi un energoefektivitāte

Zoom platforma

6.maijā plkst. 14.00 – 16.00 Zoom platformā aicinām iedzīvotājus un interesentus piedalīties jaunizveidotā Mārupes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2034. gadam izstrādes tematiskajā darba grupā - Vides resursi un energoefektivitāte!

Tematiskajām darba grupām var pieteikties līdz 26. aprīlim plkst.13.00, aizpildot elektroniski anketu šeit vai sūtīt informāciju par dalību uz e-pastu: ilze.kremere@marupe.lv.

galvenes bildeMārupes un Babītes pašvaldības ir uzsākušas kopīgu darbu pie jaunizveidotā Mārupes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2034. gadam izstrādes. Izstrādes ietvaros pašvaldības aicina visus novada attīstībā ieinteresētos - gan iedzīvotājus, gan novada uzņēmējus, pakalpojumu sniedzējus un turpmākai attīstībai paredzēto zemju īpašniekus un potenciālos attīstītājus, kā arī novada nevalstiskās organizācijas, piedalīties tematiskajās darba grupās un iedzīvotāju forumos.

Darba grupas notiks attālināti, izmantojot konferenču platformu ZOOM. Dalībniekiem, kuri būs pieteikušies, pirms sanāksmes uz e-pastu tiks nosūtīta saite. Lūdzam ņemt vērā, ka vietu skaits tematiskajās darba grupās ir ierobežots.

Tematisko darba grupu norisies laiki:

  • Mobilitāte, transporta infrastruktūra un apdzīvojuma struktūra - 26.aprīlis plkst. 14.00 – 16.00
  • Novada profils un publiskie pakalpojumi - 27. aprīlis plkst. 14.00 – 16.00
  • Uzņēmējdarbība un konkurētspēja - 29. aprīlis plkst. 14.00 – 16.00
  • Vides resursi un energoefektivitāte - 6. maijs plkst. 14.00 – 16.00