19. jūnijā Mārupē | Mārupes novada pašvaldības domes komiteju sēdes

Mārupes Kultūras namā

2024. gada 19. jūnijā Mārupes Kultūras namā (Mārupē, Daugavas ielā 29) notiks kārtējās Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas, Attīstības un vides jautājumu komitejas un Finanšu komitejas sēdes.