Mārupes novada būvvalde lēmusi noraidīt būvniecības ieceri un atteikt izsniegt būvatļauju būvniecības tirdzniecības centra jaunbūvei Daugavas ielā 33, Mārupē

26.09.2022.

Izskatot iesniegtos dokumentus būvniecības iecerei "Tirdzniecības centra jaunbūve Daugavas ielā 33, Mārupē"  zemesgabalā Daugavas iela 33, Mārupē, Mārupes pagastā  Nr. 8076 007 1371 un būvniecības ieceres publiskās apspriešanas rezultātus, Mārupes novada būvvalde lēmusi noraidīt būvniecības ieceri un atteikt izsniegt būvatļauju.

Par būvniecības ieceres „Tirdzniecības centra jaunbūve Daugavas ielā 33, Mārupe” zemesgabalā Daugavas iela 33, Mārupe, Mārupes novads (kadastra Nr.8076 007 1371) noraidīšanu un atteikumu izsniegt būvatļauju

kadastrs

Izkopējums no Kadastra informācijas sistēmas 

 

ģenerālplāns

Izkopējums no būvniecības iecerei pievienotā ģenerālplāna

 

Pārskats par būvniecības ieceres: Tirdzniecības centra jaunbūve Daugavas iela 33 Mārupe ( zemes gabala kad. apzīmējums 8076 007 1371) publiskās apspriešanas rezultātiem.


Saistītās ziņas

Lēmums par publiskās apspriešanas nepieciešamību tirdzniecības centra būvniecībai Daugavas ielā 33, Mārupē