Sabiedrība

Parakstīti būvdarbu līgumi ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstībai Mārupes novadā

02.06.2020.
ES

Turpinot ūdenssaimniecības tīklu izbūves darbus, 2.jūnijā Mārupes novada domē parakstīti trīs būvdarbu līgumi ar SIA “VELVE” par būvdarbu veikšanu Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta "Mārupes ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība, 4. kārta" ietvaros. Tiesības slēgt būvuzraudzības līgumu projekta īstenošanai piešķirtas SIA “GeoConsultants”, savukārt līguma slēgšanas tiesības autoruzraudzības pakalpojuma sniegšanai piešķirtas SIA “LaKalme”.

Būvdarbu līgumus parakstīja AS “Mārupes komunālie pakalpojumi” valdes loceklis Ivars Punculis un SIA “VELVE” valdes priekšsēdētājs Kaspars Rokens un valdes loceklis Ivo Brālēns, klātesot Mārupes novada domes priekšsēdētājam Mārtiņam Bojāram, domes priekšsēdētāja vietniecei Līgai Kadiģei un izpilddirektoram Kristapam Ločam.

Kopējās būvniecības realizācijas līgumu izmaksas ir 9 958 584,56 eiro bez PVN, tai skaitā, ES Kohēzijas fonda līdzfinansējums - 4 917 159,51 eiro (50%), Mārupes novada pašvaldības finansējums - 2 516 188,19 eiro (25%), AS "Mārupes komunālie pakalpojumi" finansējums - 2 525 236,86 eiro (25%).

Mārupes novada domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs: “Šīs ir vērienīgas investīcijas, kas ļauj turpināt pēdējos desmit gados veiktos darbus ūdenssaimniecības sistēmas sakārtošanai Mārupes novadā, lai pēc iespējas vairāk mājsaimniecībām rastu iespēju izmantot centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas priekšrocības. Eiropas standartiem un direktīvām atbilstošas ūdenssaimniecības sistēmas ieviešana ir arī būtisks ieguldījums vides piesārņojuma risku samazināšanā novadā.”

Noslēgtie būvdarbu līgumi paredz izbūvēt 15,8 km ūdensapgādes tīklu, 28,7 km sadzīves kanalizācijas tīklu un 16 jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas, pabeidzot būvdarbus divu gadu laikā no darbu uzsākšanas.

Projekta 4.kārtas ietvaros ūdenssaimniecības sistēmas uzlabojumi jau veikti Jaunmārupes ciemā, kur izbūvēti kanalizācijas tīkli 14,2 km garumā, sešas kanalizācijas sūkņu stacijas un dzeramā ūdens apgādes tīkli 10,7 km garumā. Jaunmārupē realizēto līgumu kopējās izmaksas ir 2 976 903,89 eiro bez PVN.

Tuvākajā laikā plānots slēgt vēl vienu būvdarbu līgumu, lai izbūvētu papildus kanalizācijas tīklus novadā 9,4 km garumā, ūdensapgādes tīklus 4,1 km garumā un sešas kanalizācijas sūkņu stacijas, kopumā šiem darbiem, tai skaitā, būvuzraudzībai un autoruzraudzībai, paredzot 4 114 531,91 eiro bez PVN.

Līdz šim Mārupes novadā īstenotas jau trīs vērienīgas šī investīciju projekta kārtas un daļa no projekta 4.kārtas, nodrošinot ūdenssaimniecības pakalpojuma pieejamību arvien vairāk novada iedzīvotājiem, tai skaitā - centralizētajai ūdensapgādei – 83,5 % apmērā, centralizētajiem kanalizācijas tīkliem – 93,2% apmērā. Pabeidzot projekta ceturtās kārtas būvdarbus, centralizētās ūdensapgādes pakalpojumu varēs izmantot  90%  iedzīvotāju un centralizētās sadzīves kanalizācijas pakalpojumu - 98,6% iedzīvotāju.

Projekta "Mārupes ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība, 4. kārta" kopējās izmaksas sastāda 17,2 miljoni eiro bez PVN, tai skaitā, Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums – 8,5 miljoni eiro; Mārupes novada domes finansējums – 5,3 miljoni eiro; AS “Mārupes komunālie pakalpojumi” finansējums – 3,2 miljoni eiro.