Izglītība

Izglītības ziņas

Pašvaldība izsludina konkursu par tiesībām organizēt nometnes 2018.gada vasarā

nom
06.03.2018.
Mārupes pašvaldība izsludina konkursu bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai 2018.gada vasarā. Konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt sabiedrisko organizāciju un juridisko personu iniciatīvu bērnu un jauniešu nometņu organizēšanā vasaras periodā, rīkojot pieejamas, dalībnieku interesēm atbilstošas nometnes. Ar prasībām nometņu piedāvājumu noformēšanai var iepazīties konkursa nolikumā. Piedāvājumi iesniedzami līdz 2018.gada 29.martam plkst.12.00 personīgi vai atsūtot pa pastu Mārupes novada Domei, adrese: Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV – 2167. Personīgi piedāvājumus var iesniegt...

Uzvelc džemperi un izglāb pasauli!

u
28.02.2018.
Šī gada 16. februārī PII “Zeltrīti” aktīvi piedalījās Ekoskolu starptautiskā ikgadējā akcijā “Silto džemperu diena”. Akcijas mērķis ir izglītot sabiedrību par klimata pārmaiņām un veicināt videi un klimatam draudzīgākus paradumus. Silto džemperu dienā izglītības iestādēs nedaudz samazina temperatūru telpās, un visi ir aicināti uzvilkt siltāku džemperi, kas arī simboliskā veidā apliecina atbalstu iniciatīvai. Papildus tam skolas organizē arī dažādus citus izglītojošus pasākumus un integrē klimata pārmaiņu tēmu mācību nodarbībās. Stāsta PII “Zeltrīti” vadītājas vietniece Diāna Lācīte-Daniševska...

Pirmsskolas mūzikas skolotāju pieredzes skola “Mārzemītē”

pieredzes skola
21.02.2018.
15. februārī PII “Mārzemīte” norisinājās pirmsskolas mūzikas skolotāju pieredzes skola. Uz to bija ieradušās mūzikas skolotājas un metodiķes no Rīgas, Siguldas un Pierīgas pirmsskolas iestādēm. Mēs, PII “Mārzemītes” mūzikas skolotājas Ramona Mediņa un Iveta Groskopa, dalījāmies savā pieredzē ar kolēģēm par Mūzikas dienām, kuras mūsu iestādē notika šā gada janvārī. Caur muzikālo darbību mēs bērnā attīstām psihiskos procesus- uzmanību, atmiņu, domāšanu, uztveri, iztēli; visus intelekta veidus; radošumu; valodu- skaņu artikulāciju; ne tikai muzikālo, bet arī fonētisko dzirdi; komunikatīvās...

Jaunmārupes pamatskolas pedagogi pieredzes apmaiņā Amatas novadā

jmsk
19.02.2018.
Mūsu skolas sākumskolas metodiskās komisijas tēma 2017./2018.mācību gadam ir „ Lasītprasmes veicināšana un pilnveidošana, izmantojot dažādus veidus un metodes”. Oktobra mēnesī Jaunmārupes sākumskolas kolektīvs uzņēma viesus, 18 cilvēkus, no Amatas novada. Visas 1.klašu skolotājas - Inga Petruševska, Laila Abuhova, Daiga Budreika un Kitija Baņukalne-Ozoliņa rādīja atklāto latviešu valodas stundu, dalījās pieredzē, kā mūsu skola realizē šī gada metodisko tēmu latviešu valodas stundās. Šogad, 14.februārī, mūs aicināja pieredzes apmaiņas vizītē uz Amatas novadu. Bijušajā Ieriķu pamatskolas ēkā...

Jaunmārupes pamatskolas skolēni veiksmīgi startējuši “Prāta bankas” olimpiādē

jmsk
19.02.2018.
2018. gada 7.februārī Mārupes vidusskolā notika Pierīgas novadu 2.klašu olimpiāde “Prāta banka” . Pavisam olimpiādē piedalījās astoņas komandas. Mūsu skolas viena komanda kopvērtējumā ieguva trešo vietu (Kate Pandere 2.d, Renāte Ozola 2.a, Gustavs Bemberis 2.c, Edgars Miglāns 2.b), otrā komanda ieguva tikai par četriem punktiem mazāk (Renāte Mieme 2.c, Elza Ālupa 2.d, Krišs Āboltiņš 2.b, Dārta Elīza Briede 2.a). Skolēniem teicami padevās angļu valoda, latviešu valoda, mūzika, dabaszinības un sports. Grūtāk padevās matemātika, jo komandas kapteiņi bieži neņēma vērā komandā esošo skolēnu...

Kompetenču pieeja Mārupes vidusskolā

kompetences
15.02.2018.
Sākot ar 2018./2019. mācību gadu, skolās un pirmsskolās (no 1,5 līdz 18 gadiem) Latvijā tiks sākta pakāpeniska pāreja uz pilnveidotu mācību saturu un tam atbilstošu mainītu mācīšanas pieeju, lai rezultātā skolēni attīstītu dzīvei 21. gadsimtā svarīgas zināšanas, prasmes un attieksmes. Valsts izglītības satura centra (VISC) projekts “Kompetenču pieeja mācību saturā” paredz piecos gados izveidot atbalsta mehānismus skolām un skolotājiem, pašvaldībām un vecākiem sekmīgai mācīšanas pieejas maiņai. Viena no 100 pilotskolām, kuras no 2017. gada janvāra aprobē jaunu pieeju mācību satura apguvei, ir...

Mazcenas bibliotēka aicina uz makrobiologa Roberta Lācīša lekciju "Cilvēka enerģētiskā līdzsvara uzturēšana"

dārzeņi
14.02.2018.
22. februārī plkst. 18.00 Mazcenas bibliotēkā, Mazcenu alejā 33/3, Jaunmārupē, notiks makrobiologa Roberta Lācīša lekcija "Cilvēka enerģētiskā līdzsvara uzturēšana". Lekcijas laikā uzzināsim, kas tad īsti ir makrobiotika un EFT dzīvesveids, kā mainot ēšanas paradumus, izmainās mūsu dzīve un veselība. Vai zinājāt, ka neatrisināti emocionālie jautājumi ir galvenais iemesls 85% no visām slimībām? Uz šādiem un vēl daudziem citiem jautājumiem lektors meklējis un arī atradis atbildes savas masiera prakses 19 gadu laikā, makrobiotikas prakses 16 gadu laikā un EFT (Emocionālās Brīvības Tehnika)...

Modris Šāvējs un Gints Ernests Bauda saņēma Draudzīgā aicinājuma balvas

modris
07.02.2018.
Kārļa Ulmaņa Draudzīgā aicinājuma vārdā nosauktais apbalvojums ik gadus pulcē cilvēkus, kuri ieguldījuši pūles Latvijas izglītībā un tās attīstībā. Pagājušā nedēļa Draudzīgā aicinājuma fonds svinēja 20. gadskārtu atjaunotajā Latvijā. Šajā pasākumā piedalīties tika uzaicināti arī mūsu skolas absolvents Gints Ernests Bauda, kurš saņēma Draudzīgā aicinājuma fonda medaļu un diplomu par izciliem sasniegumiem starptautiskā mācību priekšmetu olimpiādē nominācijā “Absolvents”, un skolotājs Modris Šāvējs, kurš apbalvojumu saņēma nominācijā "Skolotājs". Balvas nominētajiem pasniedza Fonda priekšsēdētājs...

Mārupes pašvaldība teju pusi budžeta novirza izglītībai

infografiks
25.01.2018.
Mārupes novada Dome 24.janvāra sēdē apstiprināja 2018.gada budžetu, kurā lielākā daļa investīcijas plānotas izglītības nozarei, teritorijas un mājokļu apsaimniekošanai, kā arī satiksmes drošības un ceļu kvalitātes uzlabošanai. Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu plāns 2018.gadam ir 32,8 miljoni eiro. Savukārt izdevumi paredzēti 37,73 miljonu eiro apmērā, ņemot vērā 6,39 miljonu eiro budžeta līdzekļu atlikumu uz gada sākumu un neieskaitot Valsts kases aizņēmumu pamatsummas atmaksas. Mārupes pašvaldības budžeta lielākos ieņēmumus 2018.gadā veido iedzīvotāju ienākumu nodoklis 23 miljonu eiro apmērā...

No janvāra paaugstinās algas pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem Mārupē

bērni
18.01.2018.
Lai celtu pirmsskolas izglītības iestāžu pedagoga profesijas konkurētspēju darba tirgū un piesaistītu papildu darba spēku, vakar, 17.janvārī, Finanšu komitejas, Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas un Attīstības un vides jautājumu komitejas apvienotajā sēdē Mārupes novada Domes deputāti atbalstīja pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu algu palielināšanu līdz 900 EUR mēnesī par vienu slodzi un virzīja jautājumu uz domes sēdi lēmuma pieņemšanai. Ņemot vērā, ka Mārupes novadā ik gadu tiek atvērtas jaunas grupiņas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un...

Interesenti aicināti pieteikties brīvprātīgajā darbā, lai palīdzētu un veiktu lietderīgu darbu sabiedrības labā

rokas
12.01.2018.
Mārupes novada 2017.gada 25.oktobra Domes sēdē tika apstiprināta instrukcija "Jauniešu Brīvprātīgā darba pieredzes apliecināšanas vadlīnijas", kas nosaka iespēju Mārupes novada jauniešiem, vecumā no 13 līdz 25 gadiem, gūt pirmās darba iemaņas, kuras noderēs turpmāk karjerā, studiju vai darba uzsākšanai. Mārupes novada Izglītības dienests aicina jauniešus reģistrēties kā brīvprātīgā darba veicējam, izvēlēties organizāciju (Brīvprātīgā darba organizētājs var būt valsts vai pašvaldības iestādes, biedrības un nodibinājumi), kurā viņš vēlas gūt darba pieredzi, noslēgt vienošanos ar Koordinatoru...

Jaunmārupes pamatskolā notikusi Pierīgas apvienības alternatīvā vizuālās mākslas olimpiāde “Mākslinieks”

d
15.12.2017.
24. novembrī Jaunmārupes pamatskolā notika Pierīgas reģionālās apvienības alternatīvā vizuālās mākslas olimpiāde “Mākslinieks”. Olimpiādi organizēja Jaunmārupes pamatskola sadarbībā ar Pierīgas izglītības kultūras un sporta pārvaldi, kur lielu sagatavošanas darbu ieguldīja Jaunmārupes pamatskolas vizuālās mākslas skolotāja Jolanta Grosberga – Gernere un PIKSP pārstāve Erita Rutkovska. Šogad Jaunmārupes pamatskolā pulcējās 60 jaunie mākslinieki – dalībnieki no daudzām Pierīgas skolām. Dalībniekus pavadīja 22 pedagogi. Dalībnieki startēja trīs apakšgrupās atbilstošā vecumposmā- 4.,5 klašu grupā...

Klavierspēles audzēkņu aktivitātes

kl
15.12.2017.
Šī gada novembra vidū, kad mūsu valsts atzīmēja savu dzimšanas dienu, klavieru nodaļas pedagogi ar saviem audzēkņiem devas ceļā uz Eiropas bijušo lielvalsti – Austroungāriju, lai piedalītos divos starptautiskajos konkursos Budapeštā (Ungārija) un Usti nad Labem (Čehija). Lielā impērija jau sen sadalījusies, tomēr kādreizējā lieluma sajūta vēl palikusi. Abos konkursos mārupieši bija vienīgie pārstāvji no Latvijas, un mūsu svētkos ar lepnumu vērojām Latvijas karogu pārējo valstu karogu vidū. Uz abiem konkursiem bijām saņēmuši uzaicinājumu no konkursa rīkotājiem. No Latvijas atsaucāmies mēs...

Mārupes vidusskola projekta ietvaros viesojas Spānijā

sp
15.12.2017.
No šī gada 27.novembra līdz 1.decembrim seši Mārupes vidusskolas skolēni un divas skolotājas devās uz Spānijas pilsētu Infiesto, lai piedalītos starptautiskā skolu projektā. Šī bija ERASMUS+ projekta GAME otrā starptautiskā tikšanās. Pirmā tikšanās un kopā darbošanās reize bija 2017.gada aprīlī, kad Itālijas, Spānijas, Rumānijas un Grieķijas skolu skolēni un skolotāji ieradās Mārupē un visi kopīgi darbojāmies Mārupes vidusskolā. Projekta GAME mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar Eiropas Savienības vērtībām, palīdzēt skolēniem iepazīt citu ES valstu politisko, ekonomisko un sadzīves situāciju...

15.janvārī pašvaldības skolās sāksies reģistrācija bērnu uzņemšanai 1.klasē

skola
15.12.2017.
Mārupes pašvaldība informē, ka 2018.gada 15. janvārī pulksten 8.30 Mārupes pašvaldības izglītības iestādēs sāksies reģistrācija 2011.gadā dzimušo bērnu uzņemšanai 1.klasē. Vēršam uzmanību, ka iesniegumu reģistrācija tiks uzsākta tieši plkst. 8:30:00, līdz 8:30:00 zemāk norādītie e-pasti būs neaktīvi. Tāpat kā līdz šim, piesakot bērnu izvēlētajā vispārējās izglītības iestādē, iesniegumu varēs sūtīt elektroniski vai personīgi iesniegt attiecīgajā skolā. Piesakot bērnu elektroniski, iesniegums sūtāms uz izvēlētās skolas e-pasta adresi: Mārupes vidusskolai - 1klase.mvsk@marupe.lv; Mārupes...

Jaunmārupes pamatskola trešo gadu pēc kārtas izcīnījusi uzvaru Pierīgas novadu skolēnu sporta spēļu tautas bumbas turnīrā

Jaunmārupes pamatskola
29.11.2017.
Jaunmārupes pamatskolas zēnu komanda trešo gadu pēc kārtas un ceturto reizi pēdējos piecos gados izcīnījusi uzvaru Pierīgas novadu skolēnu sporta spēļu tautas bumbas turnīrā. Kopš 2010. gada Jaunmārupes puikas nevienā turnīrā nav bijuši zemāk par trešo vietu. Turnīrā Mārupes sporta kompleksā piedalījās 18 skolu komandas. Triju apakšgrupu pirmo divu vietu ieguvēji, ņemot līdzi savstarpējo spēļu rezultātus, turpinājumā cīnījās finālturnīrā par 1.-6. vietu, trešo un ceturto vietu ieguvēji sadalīja vietas no septītās līdz divpadsmitajai, bet pārējām turnīrs bija beidzies dalītā 13.-18. vietā...

Aicina uz radošo darbnīcu "Van Goga glezniecība"

Mana glezna
13.11.2017.
Biedrība "Mārupes vizuālās mākslas studija" aicina bērnus, jauniešus, jaunās ģimenes un mārupiešus 16.novembrī no plkst. 19.00 līdz plkst. 20.00 uz radošo darbnīcu "Van Goga glezniecība". Gleznosim impresionistu stilā un iedvesmosimies no vecmeistaru gleznām. Labākie darbi piedalīsies izstādē "Mana Glezna". Uz radošām darbnīcām var pieteikties e-pastā pamovska@inbox.lv vai zvanot 29724715 Kultūras projektu atbalsta Mārupes novada Dome, organizē biedrība "Mārupes vizuālās mākslas studija".

Jaunajām flautistēm panākumi konkursā

fl
10.11.2017.
No 25. - 27.oktobrim Latgales priekšpilsētas Mūzikas un mākslas skolā norisinājās II Latvijas flautas spēles jauno izpildītāju konkurss "Sudraba flauta", kā arī profesionālās pilnveides kursi, ko rīkoja Mārupes Mūzikas un mākslas skolas flautas skolotāja Dace Bičkovska. Konkurss notiek ik pa diviem gadiem, savukārt, gaidot nākamo konkursu, iepriekšējā gadā audzēkņi savas prasmes varēja spodrināt kameransambļu festivālā, kas notika Babītes mūzikas skolā. Konkurss tika atklāts 25.oktobra vakarā, kad JVLMA LMT zālē muzicēja žūrijas komisija, kuras sastāvā Ula Čaplikaite (Lietuva), Aiva Elsiņa...

Mārupes vidusskolas 3.b un 3.d atklāj projektu „Sporto visa klase”

sp
10.11.2017.
3.novembrī “Vidzemes Olimpiskajā centrā” Valmierā tika dots starts Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) organizētā projekta “Sporto visa klase” jaunajai, ceturtajai sezonai. Projekta ceturtajā sezonā iesaistās jaunas 112 3.klases no 92 izglītības iestādēm visā Latvijā. Mārupes vidusskolu šajā mācību gadā pārstāvēs divas 3.klases, kuras trenēt uzņēmies sporta skolotājs Māris Riherts, bet izglītot skolotājas Agnija Araka un Andra Rožukalne. Skolēni paši ir lielā sajūsmā par dalību šāda veida projektā, kaut arī bijuši vēl tikai uz projekta atklāšanu. Līdz šim brīdim veiksme stāvējusi mums blakus...

Karjeras nedēļa “Pielaiko profesiju” Mārupes novada izglītības iestādēs

karj
10.11.2017.
No 16. līdz 20.oktobrim skolēni aktīvi iesaistījās Karjeras nedēļas “Pielaiko profesiju” pasākumos, kuri Mārupes novada skolēniem tika organizēti sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru un biedrību “Mārupes uzņēmēji”. Daļu no Karjeras nedēļas izdevumiem tika segti no projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” finansējuma. Karjeras nedēļas un Mārupes novada Uzņēmēju dienu ietvaros 2017.gada 19.oktobrī Mārupes novada izglītības iestāžu skolēni apmeklēja dažādus Mārupes novada un Pierīgas uzņēmumus un iestādes, lai...