Izglītība

Mārupes novada pedagogu saimē uzņem 63 jaunos pedagogus

29.08.2023.

2023. gada 28. augustā Babītes vidusskolā notika pirmā Mārupes novada pedagogu konference, kurā bija iespēja atskatīties uz iepriekšējo mācību gadu, plānot nākamo, kā arī gūt jaunas atziņas lekcijā par komunikāciju. Pasākuma laikā tika sveikti arī jaunie pedagogi, kas Mārupes novada pedagogu saimei piepulcējušies šajā mācību gadā.

Konferenci atklāja Babītes vidusskolas skolēnu sagatavots muzikālais sveiciens.

Konferences sākumā klātesošos uzrunāja Mārupes novada pašvaldības izpilddirektore Agnese Jankuna, kura savas uzrunas ievadā vērsa uzmanību uz valstī notiekošajām izmaiņām izglītības jomā gan par pedagogu atalgojumu, gan vērtēšanas sistēmu, gan skolu tīklu sakārtošanu, kas rada virkni neskaidrību, kaut mācību gads jau ir teju sācies.

"Kas ir tie skolotāji, kuri man ir palikuši atmiņā, un devuši kādu padomu kādā pagrieziena punktā. Pirmkārt, tie ir mācību priekšmetu skolotāji, kuri sniedza pamatprasmes, bet tikpat svarīgi man ir bijuši skolotāji, kuri bija blakus ārpus mācību stundām, motivējuši, teikdami: “Ej, dari, iesaisties un tev viss izdosies!” Tie nav vienkārši skolotāji, bet gan “dzīves skolotāji”. Uzskatu, ka skolotāja profesija ir ļoti svarīga. Arī no savas personīgās pieredzes varu teikt, ka šo profesiju noteikti nevar izvēlēties tie cilvēki, kuri nav gatavi darīt vairāk. To var izvēlēties cilvēki, kas zina, ka darbs nebeidzas tad, kad atskan mācību stundas zvans.

Es ticu, ka ikviens no jums kļūs vai jau ir kļuvis par "sirdscilvēku" kādam bērnam vai jaunietim. Tieši jūs esat tie, kas pastiepj roku kādā grūtākā brīdī, jūs, iespējams, esat dzirdējuši tādus stāstus, ko bērns nevar izstāstīt pat savā ģimenē, jūs varbūt esat tie, kuri ir pateikuši kādu labu vārdu un reizēm arī skarbāku vārdu, saskatot bērnā potenciālu, lai viņš darbotos un ietu uz priekšu.

Gribu pateikt jums milzīgu paldies par jūsu ieguldījumu, kas nav izmērāms ne finansiāli, ne citādi.

Novēlu, lai jums būtu daudz enerģijas, izturības, ne tikai izglītojot, bet arī audzinot Mārupes novada jauniešus un bērnus."

Savukārt konferences norises vietas – Babītes vidusskolas – direktore Ilze Rozenberga savā uzrunā pauda gandarījumu par iespēju uzņemt skolas telpās pirmās Mārupes novada pedagogu konferences dalībniekus. "Šis ir kārtējais izaicinājuma gads. Mācību gads ir sācies, bet joprojām par daudzām lietām mums vēl skaidrības nav. Tāpēc es domāju, ka skolā var strādāt tikai tie cilvēki, kuri ir gatavi pārmaiņām un izaicinājumiem. Novēlu pozitīvu jauno mācību gadu, lai tas ir radošs, patīkams un izdevies!"

Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes (turpmāk – Pārvalde) vadītāja Liene Šmite savas uzrunas sākumā aicināja aizdomāties par to, ka Mārupes novada pašvaldības izglītības iestāžu infrastruktūra ir ļoti labi sakārtota, lai tajās prieks būtu mācīties bērniem, un arī skolotāji ar prieku dotos uz savu darbavietu.  Un arī jaunie pedagogi novērtē Mārupes novada pašvaldības sniegtās iespējas, par to liecina 63 jaunie pedagogi, kas šajā mācību gadā nolēmuši pievienoties Mārupes novada pedagogu saimei.

Pārvaldes vadītāja sniedza ieskatu arī šim mācību gadam izvirzītajās prioritātēs. Līdztekus pagājušajā mācību gadā izvirzītajai prioritātei – atbalsts skolotājam – šajā mācību gadā pastiprināta uzmanība tiks pievērsta atbalstam katra bērna izaugsmei un atbalstam lasītprasmei.

Prioritāšu izvirzīšana notiek sadarbībā ar izglītības iestāžu vadītājiem, identificējot jomas, kurās nepieciešams ieguldīt mērķtiecīgāku darbu.

Būtiski, ka prioritātes īstenojam visos līmeņos, jo izglītības nozare nav viens spēlētājs, ir daudz iesaistīto, tādēļ, piemēram, lasītprasmes attīstīšanai aicinu izmantot bibliotēku resursus. Svarīgi, lai prioritātes, mūsu izvirzītie mērķi sasniegtu gan skolēnus, gan skolotājus.  Tāpēc Pārvalde sadarbojas ar iestāžu vadītājiem un jomu koordinatoriem, kuri savukārt darbojas ar skolotājiem, skolotāji – ar bērniem un skolēniem. Būtiska loma ir arī vecākiem. Patlaban strādājam pie tā, lai vecāki saņemtu atbalsta kursu vairāku lekciju garumā, lai varētu mācīties un būtu iesaistīti šo vērtību sasniegšanā,” par darbu ar jaunajām prioritātēm stāsta Pārvaldes vadītāja Liene Šmite.

JAUNAJAM MĀCĪBU GADAM IZVIRZĪTĀS PRIORITĀTES

  1. Atbalsts katra bērna izaugsmei

Līdz šim daudz uzmanības veltījām bērniem, kuriem nepieciešama speciālā izglītība, mazliet novārtā atstājot īpaši talantīgos bērnus, tādēļ šajā mācību gadā notiks lielāks darbs talantīgo bērnu izaugsmei.

  1. Atbalsts lasītprasmei

Lasītprasmes veicināšanas nepieciešamību Pārvalde sadarbībā ar izglītības iestādēm bija identificējusi kā jomu, kas jāstiprina, jau pirms šī tēma tika aktualizēta valstiskā līmenī. Līdztekus lasītprasmei tiks pievērsta uzmanība arī  tekstpratībai un komunikācijai (kā mēs izprotam to, ko esam izlasījuši). “Lasītprasme nav aktuāla tikai bērniem, bet arī vecākiem, tāpēc plānojam vērst arī vecāku uzmanību šim jautājumiem, stāstot, kā veicināt lasīšanas paradumus ģimenē, kā tekstpratība atspoguļojas komunikācijā ar bērnu, ar skolotāju,” par plāniem iesaistīt vecākus lasītprasmes veicināšanā stāsta Liene Šmite.

Būtiski akcentēt, ka izvirzītās prioritātes nenozīmē, ka šajās jomās nekas nav darīts un ka tās ir kritiskā līmenī, tās parāda tikai to, ka vajag darīt vēl.

 

KĀ KOMUNICĒT

Konferencē biznesa treneris un konsultants Aldis Zauls pedagogiem bija sagatavojis lekciju par to, kā panākt vēlamo rezultātu komunikācijā, savai prezentācijai dodot zīmīgu nosaukumu "Runā visi, sadzird dažus". 

Lekcijā kopā ar lektoru pedagogi centās rast atbildes uz jautājumiem "Kāpēc cilvēks neizdarīja vai ne tā izdarīja to, ko teicām?"  Iemesls, izrādās, meklējams stāstītāja komunikācijā. 

"Vienmēr ir svarīgi vispirms izvērtēt, vai mēs visu izstāstījām maksimāli labi un tikai tad vainot citus," par to, kā komunicēt, lai sasniegtu savu mērķi, stāsta Aldis Zauls.

Metodes komunikācijai var būt dažādas. Svarīgi ir skaidrot informāciju (izstāstīt, kas ir tas, ko stāstīsiet; izstāstīt stāstāmo detalizētāk un nobeigumā izstāstīt to., ko tikko izstāstīju). 

Otra metode ir FIP (fokusēt - pievērst cilvēka uzmanību;  izstāstīt - kas ir jādara, kāpēc jādara, kā jādara un jānorāda precīzs izpildes termiņš; pārjautāt - jānoskaidro, kas no stāstītā ir saprasts). 

Komunikācijā svarīgi ir ne tikai skaidrot komunikāciju, bet arī veidot pozitīvu sadarbību pat tad, ja ir jāsaka "nē". Piemēram, pozitīvāka ietekme būs teiktajam par to, ko es varu izdarīt, nevis nevaru.

Šīs un citas atziņas par komunikācijas lomu ikdienas darbā gan sadarbībā ar skolēniem, gan vecākiem un citiem noteikti būs noderīgas ne tikai konferences dalībniekiem - pedagogiem, bet par tām vērts aizdomāties arī ikvienam no mums. 

 

Pasākuma otrajā daļā pedagogi, darbojoties mācību jomu grupās, izvērtēja aizvadīto un plānoja jauno mācību gadu, ņemot vērā jaunajam mācību gadam izvirzītās prioritātes.

Savukārt iestāžu vadītāji darbojās darba grupā par mākslīgo intelektu. Darba grupas dalībnieki nonāca pie atziņas, ka no mākslīgā intelekta nav jābaidās, bet jācenšas maksimāli to izmantot ikdienas procesu atvieglošanai, laika ietaupīšanai.  Mākslīgo intelektu apmāca cilvēks, tas zina tikai to, ko tam iemāca cilvēks. Konferences moderators Agris Starts aicināja atvieglot sev dzīvi ar tehnoloģijām, jo no tām izvairīties nav iespējams - "nav vērts tagad vilkt ārā zirgu un ratus un teikt, ka mēs tagad skriesimies ar "supermašīnu". Izmantojiet to, kas jums tiek dots!"

 

Pēc darbošanās mācību jomu darba grupās pasākuma dalībniekus uzrunāja Mārupes novada pašvaldības izpilddirektores vietniece izglītības, kultūras un sporta jautājumos Evija Papule, kura uzskata, ka tas ir milzīgs izaicinājums - strādāt Mārupes novadā, jo šeit "nav ne 70% to problēmu, kas ir citās skolās Latvijā". 

Mārupes novadā ir daudz priekšrocību - "kolosālas izglītības iestādes un pedagogi, kā arī ambiciozi vecāki un vislabākie bērni". 

E. Papule bija gandarīta par pedagogu darbošanos darba grupās - "Skatoties, cik jūs esat savstarpēji komunikabli, ieinteresēti, jauni savā garā, ir skaidrs, ka Mārupes novads  skanēs."

"Georgs Zimmels ir teicis - "Izglītots cilvēks ir tas, kurš zina to, kur atrast to, ko nezina."  Es novēlu, lai izglītībā tas, ko nezina, ir mazāk, bet mūsu dzīvē šis ir tas, ko mēs apzināmies. Novēlu gaišu un interesantu laiku, un tad, kad piekūstat, lai jūs zināt, ka var paskatīties pa kreisi un pa labi, un jums blakus ir cilvēki, kas jums var palīdzēt."

Konferences noslēgumā par muzikālu sveicienu pirms jaunā mācību gada rūpējās mūziķi Guntars Račs un Edvards Strazdiņš.

 

Pasākumu organizēja Mārupes novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvalde. 

 

Uz pasākumu atskatījās Sabiedrības informēšanas un multimediju nodaļa

 

FOTOGALERIJA

 

konference 1BSk dziedātāji
A JankunaIlze Rozenberga
L ŠmiteIKSP
jaunie pedagogiAldis Zauls

 

PedagogiEvija Papule
G Račs E StrazdiņšPedagogi