Izglītība

Mārupes novada pašvaldība sirsnīgā pasākumā godina novada labākos pedagogus

16.10.2018.

Piektdien, 12.oktobrī, Skolotāju dienas svinīgā pasākuma ietvaros Mārupes Kultūras namā jau ceturto reizi pašvaldības izglītības iestāžu pedagogiem tika pasniegtas balvas izglītībā “Gada pedagogs 2018”. Tika sveikti 17 skolotāji astoņās nominācijās, kurus šim godpilnajam titulam izvirzījušas izglītības iestādes un skolēni.

Novada 90 gadu jubilejas ietvaros Mārupes novada dome aizsāka tradīciju godināt savu pašvaldības iestāžu pedagogus par augstu profesionālu meistarību, kas veicinājusi izglītojamā izaugsmi, jaunu progresīvu metožu ieviešanu, par nozīmīgiem izglītojamo sasniegumiem, pedagoģiskās pieredzes popularizēšanu, kā arī ieguldījumu izglītības iestādes vai novada izglītības sistēmas attīstībā.

Atklājot svinīgo balvu pasniegšanas ceremoniju, apsveikuma vārdus pedagogiem Skolotāju dienā teica un par darbu pateicās Mārupes novada domes priekšsēdētāja vietniece Līga Kadiģe: “Skolotājs ir viena no svarīgākajām personām mūsu dzīvē, kas liek pamatus tālākajām katra cilvēka dzīves gaitām. Būt skolotājam tā ir liela atbildība, tādēļ vēlos jums pateikties par ieguldīto darbu un novēlēt arī turpmāk tiekties būt labākajiem, jo mūsu bērni, mūsu nākotnes veidotāji ir tieši jūsu rokās.”

;

Skolotāju sirsnīgo sveikšanu Latvijas simtgades gadā atklāja ar īpašu džeza vokālistes Rūtas Dūdumas priekšnesumu. Klātesošos priecēja Raimonds Macats ar virtuozo vijolnieku Raimondu. Vakara izskaņā skolotāju sirdis sildīja džentelmeņu ansamblis “Daile”.

Gada_pedagogs_2018-17.jpg

Gada_pedagogs_2018-226.jpg

Skolotāji tika apbalvoti šādās nominācijās - Gada pedagogs pirmsskolas izglītības programmā, Gada pedagogs sākumskolas izglītības programmā, Gada pedagogs pamatskolas izglītības programmā, Gada pedagogs vidusskolas izglītības programmā, Gada pedagogs profesionālās ievirzes programmā, Skolēnu simpātija un Mārupes novada Gada pedagogs.

Gada_pedagogs-4.jpg

Pedagogi balvās saņēma īpaši izgatavotu piemiņas zīmi, sudraba nozīmīti, kuras autors ir mārupietis, rotkalis Edgars Skulte, kā arī atzinības rakstu.

Nominācijā „Gada pedagogs pirmsskolas izglītības programmā” balvu saņēma Ivaise Pļaveniece (PII „Zeltrīti”), Zane Stupele (PII „Lienīte”), Iveta Groskopa (PII “Mārzemīte”), Janeta Pekulesa (Jaunmārupes pamatskola) un Sandra Vīksne (Mārupes pamatskola).

Nominācijā „Gada pedagogs sākumskolas izglītības programmā” balva tika pasniegta Elita Voiciša (Mārupes vidusskola), Anita Līdaka (Jaunmārupes pamatskola), Inga Bite (Mārupes pamatskola) un Andra Spure (Skultes sākumskola).

Nominācijā „Gada pedagogs pamatskolas izglītības programmā” balva tika piešķirta Ingūna Grīnerte (Mārupes vidusskola), Rūta Rozenfelde (Jaunmārupes pamatskola) un Kristaps Purviņš (Mārupes pamatskola).

Nominācijā „Gada pedagogs vidusskolas izglītības programmā” balvu saņēma Dina Švīpiņa (Mārupes vidusskola).

Nominācijā „Gada pedagogs profesionālās ievirzes izglītības programmā” balva tika pasniegta Pēterim Pētersonam (Mārupes mūzikas un mākslas skola).

Nominācija „Gada sporta centra treneris” balva tika pasniegta Mārupes Sporta centra vieglatlētikas trenerei Anete Sorokina.

Nominācijā „Skolēnu simpātija” balvu saņēma Dina Švīpiņa (Mārupes vidusskola), Daina Mediņa (Jaunmārupes pamatskola) un Santa Zariņa (Mārupes pamatskola).

Gada_pedagogs-14.jpg

Tituls “Mārupes novada Gada pedagogs” piešķirts Anitai Līdakai Jaunmārupes pamatskolas direktores vietniecei mācību un audzināšanas darbā. Gada pedagogam īpašu balvu, portatīvo datoru, bija sarūpējusi Mārupes novada biedrība “Latvijas Ilgtspējīgas būvniecības padome”.

Foto galeriju skatīt šeit.