Izglītība

Ekspluatācijā pieņemtas Mārupes pamatskolas un Jaunmārupes pamatskolas moduļu tipa piebūves

27.08.2019.

Augustā, pirms jaunā mācību gada sākuma, pabeigti darbi un ekspluatācijā pieņemtas Mārupes pamatskolas un Jaunmārupes pamatskolas moduļu tipa piebūves.

Uz 2018.gada 31.decembri Mārupes novadā deklarēti 409 2012.gadā dzimušie bērni, kuriem šogad jāuzsāk skolas gaitas. Pirmo gadu mācības uzsāks skolēni kopumā trīspadsmit 1.klasēs - Mārupes vidusskolā četrās, Jaunmārupes pamatskolā četrās, Mārupes pamatskolā četrās, Skultes sākumskolā vienā.

skola

skola

Lai topošos pirmklasniekus uz šī gada 1.septembri nodrošinātu ar nepieciešamajām telpām skolas mācību procesa nodrošināšanai, plānojot pašvaldības budžetu, tika lemts Mārupes pamatskolu un Jaunmārupes pamatskolu paplašināt, piebūvējot moduļu tipa piebūves ar nokomplektētu materiāltehnisko bāzi. Piebūves augustā ir pieņemtas ekspluatācijā un šobrīd norit telpu iekārtošanas darbi.

Kopējās investīcijas Jaunmārupes pamatskolas moduļa tipa būvei un aprīkojumam - 656 278 eiro apmērā, Mārupes pamatskolai – 538 727 eiro, pašvaldībai ņemot aizņēmumu valsts kasē.

Abu skolu moduļu tipa piebūvju būvprojektu izstrādi, būvdarbus un autoruzraudzību veica SIA “INOS”.

Izbūvējot moduļa tipa piebūves Mārupes pamatskolai un Jaunmārupes pamatskolai, 2019.gada 1.septembrī mācības varēs uzsākt papildus vairāk kā 200 skolēni.