Izglītība

Barikāžu piemiņas pasākumi Mārupes novada skolās

30.01.2024.

Janvārī pieminam 1991.gada barikādes un tos, kuri miermīlīgā, bet apņēmīgā veidā aizstāvēja savas valsts atkal plaukstošo neatkarību. Janvārī sociālās un pilsoniskās jomas skolotāji pievērsa īpašu uzmanību pasākumiem, kas bija veltīti tieši barikādēm.

Babītes vidusskolā, Jaunmārupes pamatskolā un Mārupes Valsts ģimnāzijā viesojās Barikāžu muzeja ceļojošā mācību telpa muzeobuss. Muzeobuss ir mobils muzejs, izveidots Ikarus autobusā, kas ļauj skolēniem apgūt prasmes un iemaņas darbā ar dažādiem informācijas avotiem, savienojot informāciju no mācību grāmatām, vecāku stāstījuma, barikāžu laikabiedru atmiņām, veidojot izpratni par vēstures daudzveidīgās interpretācijas cēloņiem un nozīmi. Divdesmit minūšu nodarbībās skolēni tika iepazīstināti ar svarīgākajiem barikāžu cēloņiem, saspringtākajiem punktiem barikādēs un tiem, kas zaudēja dzīvības, tās aizstāvot.

Babītes vidusskolā 17. janvarī viesojās arī Romualds Ražuks - Latvijas Tautas frontes (turpmāk – LTF) priekšsēdētājs no 1990. līdz 1992. gadam, kurš tikās ar 9. – 11. klašu skolēniem. Romualda Ražuka ieguldījumu Latvijas neatkarības atgūšanā nevar nenovērtēt, jo viņš kopā ar citiem LTF valdes dalībniekiem plānoja un vadīja frontes nodaļu darbību visā Latvijā, gatavojoties iespējamajai cīņai par Latvijas neatkarības aizstāvēšanu.

Jaunmārupes pamatskolas Jauno vēsturnieku klubs 18. janvārī iesaistījās Latvijas Okupācijas muzeja organizētajā tiešsaistes nodarbībā par barikādēm “Par savu zemi jāstāv. Barikāžu laiks”. Pirms nodarbības skolēni pārrunāja barikāžu notikumus arī savās ģimenēs un varēja tos salīdzināt ar vēsturiski fiksētajiem notikumiem. Nākamajās nodarbībās šos stāstus skolēni pievienos Latvijas atmiņu krātuvei.

Visās skolās skolotāji gatavoja materiālus saviem kolēģiem, gan izstādīšanai skolas gaiteņos un klasēs, gan izmantošanai mācību procesā.

12
34

Sabīne Ozoliņa, Sociālās un pilsoniskās jomas koordinatore