Izglītība

1. septembra svinīgie pasākumi izglītības iestādēs

29.08.2023.

1.sept. svinīgie pasākumi

Informējam par 1. septembra svinīgo pasākumu norisi Mārupes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs, vispārējās izglītības, mūzikas un mākslas skolās.

Babītes vidusskola1.09.9.006. - 11. klases
10.301.- 5. klases un 12. klases
Mārupes Valsts ģimnāzija1.09.10.00 
Jaunmārupes pamatskola1.09.11.00 
Mārupes pamatskola1.09.9.00 
Mārupes novada Skultes sākumskola1.09.10.00Skolai
11.00pirmsskolai
Salas sākumskola1.09.9.30 
PII "Lienīte"31.08.16.00Pērses ielā 16a
 4.09.9.30Amatas ielā 2
PII "Zeltrīti"1.09.10.00 
PII "Mārzemīte"1.09.16.00 
PII "Zīļuks"1.09.9.30 
PII "Saimīte"1.09.9.45 un 10.10 
Babītes PII1.09.10.30 
Mārupes Mūzikas un mākslas skola1.09.14.00 
Babītes Mūzikas skola1.09.12.30 
Mārupes novada Sporta skolas atklāšana4.09.17.00