Izglītība

Piesakies skolotāju izglītības projektā “Mācītspēks”!

12.01.2021.

Dažādu profesionālo jomu pārstāvji, savas nozares speciālisti aicināti kļūt par skolotājiem, piedaloties Izglītības un zinātnes ministrijas iniciatīvā – izglītības projektā “Mācītspēks”. Tā laikā topošajiem skolotājiem jomas profesionāļu un pieredzējušu mācībspēku vadībā būs iespēja apgūt nepieciešamās zināšanas un prasmes, lai uzsāktu darbu skolā un savu personīgo attīstības ceļu. Projekta dalībnieki saņems skolotāja darba algu un stipendiju studijām, kā arī atbalstu savai profesionālajai izaugsmei.

Šogad caur projektu "Mācībspēks" Mārupes novadā darbu uzsākuši divi pedagogi, abi Mārupes pamatskolā: Olga Alfrerenkova (matemātika) un Diāna Kaijaka (vizuālā māksla). 

Pieteikšanās projektam norisinās līdz 1. martam. Reģistrācijas anketa pieejama šeit. Projekta komanda īpaši uzsver pieteikuma anketas nozīmi, aicinot to aizpildīt rūpīgi, jo tā ir būtiska atlases procesa daļa. Atlasē tiks izvēlēti kopumā 100 topošie skolotāji, kuriem tiks piedāvāts darbs tam piemērotākajā skolā, ņemot vērā skolas atrašanās vietu, skolēnu vecumu un citus kritērijus.

Projekta “Mācītspēks” ilgums ir divi gadi. Jau pirmajā projekta gadā dalībnieki uzsāks atalgotu darbu kādā no Latvijas skolām un paralēli iegūs skolotāja kvalifikāciju, studējot 2. līmeņa augstākās profesionālās izglītības programmā “Skolotājs” un saņemot mācību stipendiju. Papildus studiju un darba procesam topošais skolotājs saņems atbalstu no “Mācītspēks” komandas un pieredzējušiem kolēģiem skolās. Savukārt otrajā projekta gadā dalībnieki, turpinot darbu skolā, saņems atbalstu pašizaugsmei un profesionālai pilnveidei – sevis un citu vadības, komandas, saskarsmes un citu prasmju attīstībai.

Papildus informācija pieejama šeit

Projektu Izglītības un zinātnes ministrijas vadībā īsteno Latvijas Universitāte, Liepājas Universitāte un Daugavpils Universitāte sadarbībā ar nodibinājumu “Iespējamā misija”, projekta dalībniekiem sniedzot iespēju izvēlēties starp studijām minētajās universitātēs. Savukārt prakses īstenošanas skola tiks piemeklēta sadarbībā ar “Mācītspēks” komandu, izvēloties no tām Latvijas skolām, kas būs pieteikušas vakances. Projekts tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta Nr. 8.2.1.0/18/I/004 “Latvijas Universitātes inovatīvas, pētniecībā balstītas studiju virziena “Izglītība un pedagoģija” studiju programmas” un otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas “Skolotājs” licenču ietvaros.