Spēkā stājušies saistošie noteikumi par sociālās palīdzības pabalstiem Mārupes novadā

08.12.2021.

Trešdien, 8.decembrī, pēc publikācijas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” spēkā stājušies Mārupes novada pašvaldības 29.septembra domes sēdē apstiprinātie un 24.novembra sēdē precizētie saistošie noteikumi Nr. 12 “Par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības pabalstiem Mārupes novadā”. 


Jaunie saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Mārupes novada pašvaldība izvērtē un piešķir trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimniecības statusu un sociālās palīdzības pabalstus. 
Tiesības saņemt saistošajos noteikumos paredzētos pabalstus ir Mārupes novadā deklarētajiem iedzīvotājiem, pamatojoties uz viņu materiālo resursu - ienākumu un īpašuma izvērtējumu. Izņēmums ir pabalsts krīzes situācijās, kas tiek piešķirts, neizvērtējot materiālo situāciju.
Trūcīga mājsaimniecība – mājsaimniecība kurā ienākumi nepārsniedz 272 eiro pirmajai vai vienīgajai personai, 190 eiro – pārējām personām mājsaimniecībā.
Maznodrošināta mājsaimniecība – mājsaimniecība, kurā ienākumi nepārsniedz 436 eiro pirmajai un vienīgajai personai, 305 eiro – pārējām personām mājsaimniecībā. 

Pabalstu veidi
Pamata pabalsti:
•    garantētā minimālā ienākuma pabalsts (pamatvajadzību nodrošināšanai, apmēru aprēķina kā starpību starp garantētā minimālā ienākuma sliekšņu summu mājsaimniecībai un mājsaimniecības kopējiem ienākumiem, kur slieksnis ir 109 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 76 eiro pārējām personām mājsaimniecībā);
•    mājokļa pabalsts (piešķir pēc aprēķina kā starpību starp garantētā minimālā ienākumu sliekšņu summu mājsaimniecībai un faktiskajiem izdevumiem, garantētā minimālā ienākuma slieksnim piemērojot koeficientu 2,5, ja mājokļa pabalsta saņēmējs ir atsevišķi dzīvojošs pensionārs vai persona ar invaliditāti).

Papildu pabalsti:
•    izglītības ieguves atbalstam (skolas piederumu iegādei – 50 eiro apmērā; ēdināšanai pirmsskolas izglītības iestādē un pusdienām vispārizglītojošajā mācību iestādē.);
•    veselības aprūpes izdevumu apmaksai (medicīnisko pakalpojumu apmaksai līdz 300 eiro gadā, medikamentu apmaksai līdz 200 eiro gadā, inkontinences piederumu iegādei, nepārsniedzot 30 eiro mēnesī);
•    personas integrēšanai sabiedrībā (nepārsniedzot 500 eiro gadā);
•   krīzes situācijā (katastrofas vai citu neatkarīgu apstākļu dēļ vienreizējs līdz 3000 eiro, izvērtējot katru gadījumu individuāli);
•    ārkārtējās situācijas dēļ mājsaimniecība nespēj nodrošināt pamatvajadzības (109 eiro apmērā personai).

Par  iesniedzamajiem dokumentiem un pabalstu saņemšanas nosacījumiem uzziniet vairāk šeit: Nr. 12/2021 “Par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības pabalstiem Mārupes novadā”.


Ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē:
Mārupes novada domes 22.12.2009. saistošie noteikumi Nr. 18/2009 “Par sociālajiem pabalstiem Mārupes novadā” un 27.09.2017. saistošie noteikumi Nr. 26/2017 “Par vienreizējā pabalsta krīzes situācijā piešķiršanu Mārupes novadā”, Babītes novada pašvaldības 16.12.2020. saistošie noteikumi Nr. 26 "Par maznodrošinātas mājsaimniecības statusa noteikšanu Babītes novadā” un 25.10.2017. saistošie noteikumi Nr. 16 “Par Babītes novada pašvaldības pabalstiem ar materiālā stāvokļa izvērtēšanu”.

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar Mārupes novada pašvaldības Sociālā dienesta darbiniekiem:
•    26467993 (Mārupe, Daugavas iela 29);
•    26182588 (Jaunmārupe, Mazcenu aleja 33/3, 3.st.);
•    27851877 (Skulte, Skultes iela 31);
•    67914550, 24500210 (Piņķi, Centra iela 3);
•    25422127 (Spuņciems, “Pīlādzīši”);
•    27714502 (Babīte, Liepu aleja 17).
 

INFOGRAFIKA

infografika