Publiskās apspriešanas rezultāti, būvatļaujas izsniegšana tirdzniecības kvartāla jaunbūvei Ozolu ielā 1b Jaunmārupē

12.09.2023.

Saskaņā ar 28.06.2023. Mārupes novada būvvaldes lēmumu BIS-BV-5.3-2023-9 būvniecības iecerei “Tirdzniecības kvartāla jaunbūve nekustamā īpašumā Ozolu iela 1B (kadastra Nr. 8076-011-1638, kadastra apzīmējuma Nr.8076-011-1573), Jaunmārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā” tika veikta publiskā apspriešana (publiskās apspriešanas periods 17.07.2023. līdz 17.08.2023.).

Pieņemts lēmums izdot būvatļauju. 

 

Par publiskās apspriešanas rezultātiem

Pārskats  par būvniecības ieceres “Tirdzniecības kvartāla jaunbūve Jaunmārupē, Ozolu iela 1B Mārupes pagasts (zemes gabala kadasra Nr. 8076-011-1638, kadastra apzīmējums Nr.8076-011-1573) Jaunmārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā” publiskās apspriešanas rezultātiem (PDF)

Par būvatļaujas Nr.BIS-BV-4.1-2023 -56056 izdošanu

  • Objekts - Tirdzniecības kvartāls; Ozolu iela 1b, Jaunmārupe, Mārupes novads
  • kadastra Nr. 8076-011-1638, kadastra apzīmējums Nr.8076-011-1573
  • Būvatļauja Nr.BIS-BV- 4.1-2023 -56056

Būvatļaujas apstrīdēšanas termiņš: 12.10.2023.
Dokuments jāiesniedz Klientu apkalpošanas centrā, Daugavas ielā 29, Mārupē, adresējot to Mārupes novada pašvaldībai.

 

viz