Līdz 26.janvārim vēl var pieteikties pašvaldības jaunā bērnudārza "Zīļuks" vadītāja amatam

21.01.2021.

Mārupes novada dome izsludina konkursu uz Mārupes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes "Zīļuks" vadītāja amatu.

Prasības pretendentiem (-ēm):

 • augstākā izglītība (izņemot pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību) pedagoģijā vai izglītības zinātnēs), vai augstākā izglītība (izņemot pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību) un pedagoģiskā izglītība vai augstākās izglītības studiju programmas ietvaros apgūta ar pedagoģiju saistīta studiju programmas daļa vismaz divu kredītpunktu jeb vismaz 72 stundu apjomā
 • valsts valodas prasme atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām
 • vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas prasme profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā
 • teicamas prasmes darbā ar informācijas tehnoloģijām (MC Office standartprogrammām)

Galvenie amata pienākumi:

 • vadīt un nodrošināt izglītības iestādes darbu saskaņā ar Latvijas Republikas izglītības jomu reglamentējošo normatīvo aktu prasībām
 • izstrādāt izglītības iestādei nepieciešamos normatīvos aktus
 • sagatavot un iesniegt izglītības iestādes budžeta pieprasījumu veikt tā kontroli un izpildi
 • nodrošināt izglītības iestādes intelektuālo, finanšu un materiālo līdzekļu efektīvu un racionālu izmantošanu
 • nodrošināt iestādes lietvedību atbilstoši noteiktajām prasībām

Piedāvājam:

 • interesantu, dinamisku un atbildīgu darbu
 • iespēju pilnveidot profesionālo pieredzi
 • darba alga no 1620,00 EUR līdz 1800,00 EUR pirms nodokļu nomaksas
 • pēc pārbaudes laika beigām veselības apdrošināšanas polise

 

Pieteikuma vēstuli, darba pieredzes aprakstu (CV) un izglītību apliecinošus dokumentus ar norādi “Pirmsskolas izglītības vadītājs” lūdzam sūtīt līdz 2021.gada 26.janvārim uz e-pastu vakance@marupe.lv.

Konkursa nolikums 

Pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka ar piemērotākajiem kandidātiem sazināsimies personīgi 2 nedēļu laikā pēc pieteikšanās termiņa beigām.

Mārupes novada dome informē, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases norisi.