Izmaiņas dārza atkritumu apsaimniekošanas noteikumos

17.10.2022.

Saskaņā ar Mārupes novada pašvaldības domes 2022. gada 25. maija saistošo noteikumu Nr. 27/2022  “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Mārupes novadā” grozījumiem, kas stājas spēkā 27. septembrī, turpmāk aprīlī un oktobrī, kopjot dārzus, ir pieļaujama kaitēkļu bojātu zaru un augu daļu sadedzināšana, ja tas netraucē apkārtējos cilvēkus un nerada draudus cilvēku dzīvībai un veselībai, videi, kā arī personas mantai. Pirms ķerties pie dedzināšanas, pārliecinieties, vai izvēlētā dedzināšanas vieta neatrodas pārāk tuvu būvēm (savām vai kaimiņu), kokiem (vai uguns un karstums nebojās koka saknes un zarus, stumbru)! 

Atcerieties!

  • Ugunskura dūmi var radīt nopietnu veselības stāvokļa pasliktināšanos līdzcilvēkiem!
  • Ievērot ugunsdrošības noteikumus!
  • Visekonomiskākā un praktiskākā ir dārza atkritumu kompostēšana uz vietas un gatavā komposta izmantošana turpat dārzā!

Pašvaldības īpašumu pārvalde

 

INFOGRAFIKA"Atkritumu šķirošana palīdz ietaupīt!"

12

 

 


Uzziniet vairāk:

Saistošie noteikumi Nr. 38/2022 Grozījumi Mārupes novada pašvaldības domes 2022. gada 25. maijā apstiprinātajos saistošajos noteikumos Nr. 27/2022 "Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Mārupes novadā" (stāsies spēkā 2022. gada 27. septembrī)

 

 

Saistošie noteikumi Nr. 27/2022 Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Mārupes novadā (stājās spēkā 2022. gada 16. jūlijā)