8.aprīlī stājas spēkā NĪN atvieglojums bēgļu izmitinātājiem Mārupes novadā

07.04.2022.

2022. gada 8.aprīlī stājas spēkā saistošie noteikumi Nr. 19/2022 „Par grozījumiem  Mārupes novada pašvaldības domes 2021. gada 29. septembra saistošajos noteikumos Nr. 16/2021 “Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Mārupes novadā”.

Saistošie noteikumi paredz piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 90% apmērā par fiziskai personai piederošo zemi un ēku, kurā izmitināti Krievijas kara Ukrainā bēgļi, par periodu no 2022. gada 1. marta līdz 31. decembrim.

Lai pieteiktos atvieglojuma saņemšanai, pašvaldībai jāiesniedz iesniegums, kurā tiek apliecināts bēgļu izmitināšanas fakts konkrētajā nekustamajā īpašumā. 

Iesnieguma veidlapa pieejama ŠEIT!

Neskaidrību gadījumā aicinām zvanīt: +371 67149870 (nodokļu administratore Ineta Lasuma-Lasmane) 


Saistošo noteikumu pilnā versija: 

Mārupes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 16/2021 (29.09.2021) "Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Mārupes novadā"