7.oktobrī plkst. 10:00 sāksies pieteikšanās veselības veicināšanas nometnei Jaunmārupes pamatskolā

04.10.2019.

es

Nometnes moto: Dzīvo vesels!

Nometnes norises laiks: no 21.10.2019. līdz 25.10.2019. (no plkst. 8.30 līdz 17.00)

Nometnes noris vieta: Jaunmārupes pamatskola

Nometnes organizators: Biedrība koris Universum

Mārupes pašvaldība sadarbībā ar Biedrība koris Universum 2019.gada rudens bērnu brīvlaikā t.i. 21.10.2019. – 25.10.2019. aicina apmeklēt veselības veicināšanas nometni “Dzīvo vesels!”, kas tiks organizēta Jaunmārupes pamatskolas telpās Mazcenu alejā 4a, Jaunmārupē, Mārupes novadā.

Nometnes mērķis ir mainīt bērnu paradumus attiecībā uz viņu veselību, nodrošināt iespēju saturīgi un lietderīgi pavadīt brīvo laiku un sekmēt vispusīgu bērnu un jauniešu attīstību, veicinot jaunu zināšanu un prasmju apguvi ar veselību saistītajos jautājumos.

Nometnes programmā paredzētas:

  • teorētiskās un praktiskās nodarbības par veselīgu uzturu;
  • izpratni veidojošas nodarbības par garīgo veselību;
  • izpratni veidojošas nodarbības par atkarību izraisošām vielām un procesu izplatību samazināšanu;
  • teorētiskās nodarbības par aktīvu dzīvesveidu, sportiskām aktivitātēm, to nepieciešamību ikdienā veselības veicināšanai un sporta aktivitātes (vingrinājumi vispārējai fiziskajai attīstībai, spēles, sacensības, stafetes, u.c.);
  • ekskursija pie veselīgas pārtikas ražotājiem.

Nometnes norises laiks: no 2019. gada 21. oktobra līdz 2019. gada 25. oktobrim 5 (piecas) darba dienas no plkst. 8.30 līdz 17.00.

Nometnes dalībnieku vecums: 7 – 11 gadi.

Dalībnieku skaits nometnē: 30 bērni

Pieteikšanos nometnei sāksies 2019. gada 7. oktobrī no plkst. 10.00 elektroniski aizpildot un nosūtiet pieteikumu anketu uz e-pastu universumnometne@gmail.com

Pieteikuma anketa šeit!

Dalība nometnē ir bez maksas.

Nometni 100 % finansē Eiropas Sociālais fonds un valsts projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Mārupes novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/032) ietvaros.

Tiesības piedalīties nometnē tiks piešķirtas pieteikumu iesniegšanas secībā.

Ievērojot laika precizitāti e-pastā.

Bērnus, kuri jau ir izmantojuši Eiropas Sociālā fonda finansējumu citās biedrības koris Universum organizētās nometnēs atkārtoti netiks iekļauti nometnes sarakstā, dodot iespēju citiem bērniem izmatot “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumus Mārupes novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/032).