Par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas nepieciešamību kafejnīcas un pašizklaides ēkas jaunbūves būvniecības ieceres īstenošanai nekustamā īpašumā Pededzes iela 1A

11.05.2020.

Izskatot apbūves tiesīgā SIA “CSE COE” reģ. Nr.40103995402 2020.gada 11.marta būvniecības iesniegumu un būvprojektu minimālā sastāvā būvniecības iecerei kafejnīcas un pašizklaides ēkas jaunbūves būvniecība nekustamā īpašumā Pededzes iela 1A (kadastra Nr. 8076-007-2949, kadastra apzīmējuma Nr.8076-007-3003), Mārupē, Mārupes novadā, Mārupes novada būvvalde lēmusi noteikt, ka kafejnīcas un pašizklaides ēkas jaunbūves būvniecības ieceres īstenošanai ir nepieciešama publiskā apspriešana.

2020.gada 7.aprīļa MĀRUPES NOVADA BŪVVALDES LĒMUMS Nr.1.1 "Par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas nepieciešamību"