Sabiedrība

Karjeras izglītības pasākums Mārupes novada skolēniem “Pielaiko profesiju”

12.10.2017.

Karjeras nedēļa – tā ir ikgadēja tradīcija, kas ik gadu notiek oktobra mēnesī. 2017. gadā Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) ir nodevusi visas tiesības rīkot Karjeras nedēļu katrai pašvaldībai individuāli pēc saviem ieskatiem.

Mārupes novada izglītības iestāžu skolēniem Karjeras nedēļā no 16. līdz 20.oktobrim Mārupes novada uzņēmēji piedāvās apmeklēt dažādus Mārupes novada un Pierīgas uzņēmumus un iestādes.

Lai piedalītos karjerizglītības pasākumā, jauniešiem jāpiesakās pie savas skolas pedagoga – karjeras konsultanta.

“Pielaiko profesiju” – jau pats Karjeras nedēļas nosaukums parāda, ka skolēniem būs iespēja praktiski darboties meistarklasēs, iepazīt darba un ražošanas procesus klātienē reālā darba vidē, tikties ar dažādu profesiju pārstāvjiem, uzzināt, kādas zināšanas un prasmes nepieciešamas konkrētajā profesijā.

Daļu no Karjeras nedēļas izdevumiem plānots segt no projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” finansējuma.

KN_2017.jpg