Sabiedrība

Mārupes novada pašvaldības policija par notikumiem novadā

17.09.2021.

Laika posmā no 16. augusta līdz 15. septembrim Mārupes novada pašvaldības policijas dežūrdaļa ir saņēmusi un apkalpojusi 113 izsaukumus.

  • Laika posmā no 16. augusta līdz 15. septembrim pašvaldības policija ir pārbaudījusi 165 personas, kurām ir noteikta pašizolācija pēc ierašanās no ārvalstīm.
  • Veiktas 10 pārbaudes tirdzniecības vietās. 
  • Veiktas 15 pārbaude sabiedriskās ēdināšanas vietās.

Pārbaužu laikā tirdzniecības un sabiedriskās ēdināšanas vietās tika konstatēti vairāki sīki pārkāpumi, par kuriem tika izteikti aizrādījumi un dots laiks trūkumu novēršanai.

20.08.2021. plkst.17:10. tika saņemta informācija, ka Zeltiņu ielā pie kāda īpašuma atrodas trīs mazi bezsaimnieka kaķeni bezpalīdzīgā stāvoklī. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā tika noskaidrots, ka kaķēnu māte ir nobraukta un nav neviena, kas varētu parūpēties par bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušiem kaķēniem. Uz notikumu vietu tika izsaukti dzīvnieku patversmes darbinieki, kuri kaķēnus nogādāja patversmē. 

20.08.2021. plkst.18:42 tika saņemta informācija, ka pie veikala Mārupē kāda persona atrodas stiprā alkohola reibuma stāvoklī un ar savu neadekvāto uzvedību traucē veikala apmeklētājiem. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā informācija apstiprinājās. Persona bija tādā alkohola reibuma stāvoklī, ka neorientējās apkārtējā vidē un nespēja paiet. Persona tika aizturēta un apstākļu noskaidrošanai nogādāta Pašvaldības policijā. Par notikušo tika uzsākts administratīvo pārkāpumu process. 

21.08.2021. plkst.16:29 tika saņemta informācija no Valsts policijas, ka Jaunmārupē dārziņos notiek konflikts. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā tika noskaidrots, ka konflikts ir saistīts ar īpašuma bojāšanu. Ņemot vērā ka cietušā puse vēlējās rakstīt iesniegumu par zaudējumu nodarīšanu, uz notikuma vietu tika izsaukta Valsts policija. Līdz Valsts policijas ierašanās brīdim viena no iesaistītajām personām, neņemot vērā policijas aizrādījumu, turpināja lietot alkoholu publiskā vietā, par to tā tika saukta pie administratīvās atbildības. 

21.08.2021. plkst.21:33 tika saņemts izsaukums uz Jaunmārupi, kur Degvielas uzpildes stacijas rajonā atrodas neadekvāta persona, kurai iespējam nepieciešama palīdzība. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā tika konstatēts, ka personai ir veselības problēmas un viņa ir bezpalīdzīgā stāvoklī. Nekavējoties tika izsaukta NMPD, kuras darbinieki pieņēma lēmumu personu hospitalizēt.

22.08.2021. plkst.02:09 tika saņemts izsaukums uz Jaunmārupi, kur kādā daudzīvokļu mājas kāpņu telpā  nakšņojot divas personas. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā informācija apstiprinājās. Personas paskaidroja, ka esot nonākušas tādā situācijā, ka neesot kur pārnakšņot. Ņemot vērā radušos situāciju  personas tika nogādātas Sarkanā krusta nakts patversmē. 

23.08.2021. plkst.17:49 tika saņemts izsaukums uz Jaunmārupi, kur ir notikusi divu automašīnu sadursme un iespējams vainīgā persona ir alkohola reibuma stāvoklī. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā informācija apstiprinājās. Persona tika aizturēta līdz Ceļu policijas ierašanās brīdim. Pēc Valsts policijas darbinieku ierašanās, persona tika nodota Valsts policijas darbiniekiem, kuri veica tālākās procesuālās darbības. 

23.08.2021. plkst.22:29 tika saņemts izsaukums uz Tīraini, kur kādai personai ir nepieciešama palīdzība,  jo ir stiprā alkohola reibumā. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā informācija apstiprinājās. Persona bija tādā alkohola reibuma stāvoklī, ka neorientējās apkārtējā vidē un nespēja paiet. Persona tika aizturēta un apstākļu noskaidrošanai nogādāta Pašvaldības policijā. Par notikušo tika uzsākts administratīvo pārkāpumu process. 

24.08.2021. plkst.18:27 tika saņemts izsaukums uz Mārupi, kur Daugavas ielā ceļa malā atrodas persona stiprā alkohola reibuma stāvoklī un apdraudot satiksmes drošību. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā informācija apstiprinājās. Persona bija tādā alkohola reibuma stāvoklī, ka neorientējās apkārtējā vidē un nespēja paiet, apdraudot savu un satiksmes drošību. Persona tika aizturēta un apstākļu noskaidrošanai nogādāta Pašvaldības policijā. Par notikušo tika uzsākts administratīvo pārkāpumu process. 

25.08.2021. plkst.11:08 patrulēšanas laikā policijas darbinieki ievēroja, ka Jaunmārupē sabiedriskā vietā divas personas lieto alkoholiskos dzērienus. Personas tika aizturētas un sauktas pie administratīvās atbildības. 

25.08.2021. plkst.22:12 tika saņemts izsaukums uz Jaunmārupi, kur daudzdzīvokļu mājas kāpņu telpā guļ persona stiprā alkohola reibuma stāvoklī. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā informācija apstiprinājās. Persona bija tādā alkohola reibuma stāvoklī, ka neorientējās apkārtējā vidē un nespēja paiet. Persona tika aizturēta un apstākļu noskaidrošanai nogādāta Pašvaldības policijā. Par notikušo tika uzsākts administratīvo pārkāpumu process. 

30.08.2021. plkst.12:38 tika saņemta informācija, ka Mārupē pie lielveikala atrodas persona tādā alkohola reibuma stāvoklī, kas traucē veikala apmeklētājiem. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā informācija apstiprinājās. Persona bija tādā alkohola reibuma stāvoklī, ka neorientējās apkārtējā vidē un nespēja paiet. Persona tika aizturēta un apstākļu noskaidrošanai nogādāta Pašvaldības policijā. Par notikušo tika uzsākts administratīvo pārkāpumu process. 

06.09.2021. plkst.11:38 tika saņemta informācija, ka Mārupē kādā privātīpašumā iespējams zog metālu. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā tika konstatēts, ka privātīpašumā atrodas divas personas, kuras veic metālu izstrādājumu griešanu. Personas nevarēja neko paskaidrot īpašniekam, kurš atļāvis metālizstrādājumu griešanu prom vešanai. Īpašnieks uzskatīja, ka personas veic zādzību, tādēļ personas tika aizturētas līdz brīdim kamēr ieradās Valsts policija.

11.09.2021. plkst.13:00 tika saņemta informācija, ka Mārupē sabiedriskā transporta pieturā uz zemes guļ divas personas stiprā alkohola reibuma stāvoklī. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā informācija apstiprinājās. Personas bija tādā alkohola reibuma stāvoklī, ka neorientējās apkārtējā vidē un nespēja paiet. Personas tika aizturētas un apstākļu noskaidrošanai nogādātas Pašvaldības policijā. Par notikušo tika uzsākti divi administratīvo pārkāpumu procesi. 

Laika posmā no 16. augusta līdz 15. septembrim Mārupes novada pašvaldības policijas amatpersonas uzsāka 25 administratīvā pārkāpuma lietas: 

  • Par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošanu publiskā vietā, izņemot vietas, kur alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību  patērēšanai uz vietas atļāvusi pašvaldība vai Valsts ieņēmumu dienests, vai par atrašanos publiskā vietā tādā reibuma stāvoklī, kas traucē sabiedrisko kārtību vai drošību – 10;
  • Par COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldes likuma pārkāpšanu – 1;
  • Par dzīvošanu bez deklarētas dzīvesvietas – 2;
  • Par Dzīvnieku aizsardzības likuma pārkāpšanu – 1;
  • Pēc Mārupes novada domes saistošajiem noteikumiem – 2;
  • Par Apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu – 9.