Izglītība

Projekta ietvaros Mārupes vidusskolā attīstīts lokālais datortīkls

02.04.2012.

Projekta „Mārupes pagasta izglītības iestāžu informatizācija” (vienošanās Nr. 2009/0241/3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/526) ietvaros Mārupes vidusskolā š.g. pirmajā ceturksnī tika attīstīts lokālais datortīkls. Tā ir pirmā no divām aktivitātēm, kas projekta ietvaros īstenojamas Mārupes vidusskolā. Š.g. rudenī Mārupes vidusskolā tiks piegādāti un uzstādīti 24 stacionārie datori.

Plānojam, ka projekta īstenošanas rezultātā tiks nodrošināta atbilstoša infrastruktūra, kas veicinās efektīvāku informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izmantošanu izglītības iestādē, tādejādi uzlabojot izglītības kvalitāti un efektivitāti.

Šī paša projekta ietvaros 2011.gada nogalē Skultes sākumskolai tika iegādāts un uzstādīts multimediju tehnikas komplekts (vairāk informācijas lasi šeit). Savukārt š.g. pavasarī multimediju tehnikas komplekti tiks iegādāti arī Jaunmārupes sākumskolai un Mārupes pamatskolai. Mārupes pamatskola saņems arī 1 portatīvo datoru.

Projekts tiek īstenots 3.2.2.1.2. apakšaktivitātes „Izglītības iestāžu informatizācija” ietvaros.

Projektu finansē no šādiem avotiem:

  • Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums;
  • Valsts budžeta finansējums.

Projektu administrē Valsts izglītības attīstības aģentūra.

ERAF