Izglītība

Pašvaldība palielinājusi atbalstu bērnu rehabilitācijai

14.04.2021.

Mārupes novada pašvaldība paaugstinājusi atbalsta apmēru bērniem ar īpašajām vajadzībām rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai.

Jau no 2018.gada pirmsskolas vecuma bērniem ar īpašām vajadzībām pašvaldība 50 % apmērā apmaksā audiologopēda, Montessori pedagoga, speciālās izglītības pedagoga, smilšu terapijas, mūzikas un mākslas terapijas, ABA terapijas, runas attīstības korekcijas un citus bērna rehabilitācijai nepieciešamos pakalpojumus.

Lai saņemtu pašvaldības atbalstu, bērnam, kurš apgūst pirmsskolas izglītības programmu, ir nepieciešams saņemt pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu vai veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu atzinumu un kopā ar vismaz vienu no vecākiem ir jābūt deklarētam Mārupes novada administratīvajā teritorijā ne mazāk kā vienu gadu nepārtraukti. Pašvaldības apmaksātus pakalpojumus ģimenes ir tiesības saņemt, ja tie netiek nodrošināti bērna apmeklētajā izglītības iestādē.

2020.gada novembrī stājās spēkā grozījumi Mārupes novada domes 2018.gada 31.oktobra lēmumā, nosakot, ka atbalstu turpmāk var saņemt arī bērni, kuri apgūst pamatizglītības programmas. Izvērtējot pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs pieejamo pakalpojumu klāstu bērniem ar speciālajām vajadzībām kopsakarā ar pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumos norādītajiem ieteikumiem izglītojamā speciālo vajadzību nodrošināšanai un ņemot vērā apstākli, ka izglītības iestādēs bērniem ar speciālajām vajadzībām līdz pamatizglītības iegūšanai nav pieejami visi pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumos norādītie pakalpojumi izglītojamā speciālo vajadzību nodrošināšanai, dome lēmusi turpmāk līdzfinansēt bērniem nepieciešamos pakalpojumus arī pamatskolas vecumā (līdz 9.klasei).

Tāpat arī lemts palielināt apmaksājamās summas slieksni – arī turpmāk par pakalpojumiem varēs saņemt apmaksu 50 % apmērā no pakalpojuma summas, taču maksimālā summa paaugstināta no līdzšinējiem 100 eiro līdz 300 eiro mēnesī.

Lai saņemtu atbalstu, vecākam vai bērna likumiskajam pārstāvim jāvēršas Mārupes novada domē ar iesniegumu, klāt pievienojot līdzfinansējuma saņemšanai nepieciešamos dokumentus.

Jautājumos par atbalsta saņemšanu un līgumu slēgšanu ar speciālistiem lūgums sazināties ar Mārupes novada domes Izglītības darba speciālisti Elita Lecko, pa tālr. 2 5448489 vai rakstot uz e-pastu elita.lecko@marupe.lv.