Izglītība

Mārupes novada bibliotēka mācību sezonā piedāvā lasītprasmi un radošumu veicinošas aktivitātes

02.10.2023.

Iesākoties mācību sezonai, Mārupes novada bibliotēka un tās filiāles turpina sadarbību ar novada izglītības iestādēm, sniedzot iespēju dažādu vecumu bērniem apmeklēt bibliotekārās stundas, iepazīt rakstnieka un bibliotekāra profesijas, kā arī aizvadīt dažādas mācību stundas bibliotēkas telpās.

 • 11. septembrī Babītes vidusskolas audzēkņi piedalījās dzejas meistardarbnīcā ”Dzejas un fantāzijas rīts” kopā ar Ievu Melgalvi. I. Melgalve ir rakstniece un tulkotāja ar izglītību sociālajā antropoloģijā un mākslas zinātnē, kā arī ar ilgu pieredzi darbā ar jaunajiem autoriem. Šobrīd lielākoties tulko fantastikas un fantāzijas grāmatas, kā arī strādā pie jaunām fantāzijas grāmatām gan bērniem, gan pieaugušajiem. Dzeju raksta reti, bet aizrautīgi. Vidusskolēniem bija lieliska iespēja iepazīt radošo profesiju, izmēģināt vienu no dzejas radīšanas tehnikām un kopā sacerēt dzejoli.  Bērni mācījās domāt par emocijām, kuras izjūt ne tikai paši, bet arī apkārtējā vide - attiecībā pret aprakstāmo objektu. Runāja arī par dzejoļu rakstīšanu, to vērtēšanu un izmantošanu.
 • 15. septembrī Salas bibliotēkā (Spuņciemā) notika Dzejas dienām veltīts pasākums, kurā 3. klases skolēni lasīja pašu izvēlētos dzejoļus. Par izteiksmīgākiem lasījumiem trīs bērni saņēma balvas.
 • 26. septembrī Babītes bibliotēkā notika sēnēm un rudens dabai veltīta bibliotekārā stunda  privātās pirmsskolas “CreaKids” bērniem.
 • 26., 27. un 28. septembrī Mārupes novada bibliotēkā viesojās Babītes vidusskolas 4., 5. un 3. klases skolēni, kuri risināja bibliotekāra sagatavotos uzdevumus, lasīja grāmatas, dalījās iespaidos, kā arī iepazina rakstnieka profesiju radošās aktivitātēs.

bibliotekārā stunda

Šajā mācību semestrī bibliotēkās ieplānotas vēl vairākas nodarbības (grafikā iespējamas izmaiņas):

 • 11. oktobrī bibliotekārā stunda PII “Zīļuks” bērniem Mazcenas bibliotēkā.
 • 11. un 18. oktobrī Babītes bibliotēkā bibliotekārā stunda divām Babītes PII grupām.
 • 17., 18. oktobrī bibliotekārā stunda Babītes vidusskolas 5. un 4. klasei Mārupes novada bibliotēkā.
 • 14.  un 16. novembrī bibliotekārā stunda Babītes vidusskolas 12. un 8. klasei Mārupes novada bibliotēkā.
 • 15. novembrī Babītes vidusskolas skolēni Mārupes novada bibliotēkā klausīsies stāstus un nostāstus par mūsu novadu kopā ar vēsturnieku Mārtiņu Mitenbergu. Pārējie varēs vērot tikšanos tiešsaistē bibliotēkas Facebook ziņu joslā.
 • 19. un 20. decembrī bibliotekārā stunda Babītes vidusskolas 3.-4. klasei Mārupes novada bibliotēkā.
 • Salas bibliotēka turpina sadarbību ar Salas sākumskolu, veidojot nodarbību grafiku šim rudenim.

Izglītojošo nodarbību laikā, atkarībā no skolēnu vecuma, bērni var uzzināt par datubāzēm, to izmantošanu, apgūt medijpratības nianses, kā arī attīstīt lasītprasmi un tekstizpratni. Mārupes novada bibliotēkā Piņķos bērni var iepazīt rakstnieka profesijas smalkumus - kā top grāmatas, kādas profesijas vēl tajā iesaistītas, kāds ir grāmatas ceļš pie lasītāja un ko nozīmē būt rakstniekam, kādas prasmes nepieciešamas.

Tāpat bibliotēkās notiek dažādas tikšanās ar grāmatu autoriem, ļaujot iepazīt oriģinālliteratūras daudzveidību Latvijā.

Bibliotēkas ir atvērtas sadarbībai ar visām novada mācību iestādēm. Aicinām sazināties ar konkrēto bibliotēku, lai ieplānotu iepazīšanās ekskursiju vai bibliotekāro stundu ar bērniem atbilstoša līmeņa uzdevumiem vai piedāvājumu.    
Jautājumu gadījumā: Mārupes novada bibliotēkas vadītāja p. i. Ilze Aizsila; tālr. nr. 28686441; e-pasta adrese ilze.aizsila@marupe.lv