Izglītība

15.JANVĀRĪ SĀKSIES REĢISTRĀCIJA BĒRNU UZŅEMŠANAI 1.KLASĒ

03.01.2019.

Mārupes novada pašvaldība informē, ka 2019.gada 15. janvārī pulksten 8.30 Mārupes novada pašvaldības izglītības iestādēs sāksies reģistrācija bērnu uzņemšanai 1.klasē.

Vēršam uzmanību, ka iesniegumu reģistrācija tiks uzsākta tieši plkst. 8:30:00, līdz 8:30:00 zemāk norādītie e-pasti būs neaktīvi.

Tāpat kā līdz šim, piesakot bērnu izvēlētajā vispārējās izglītības iestādē, iesniegumu varēs sūtīt elektroniski vai personīgi iesniegt attiecīgajā skolā. Piesakot bērnu elektroniski, iesniegums sūtāms uz izvēlētās skolas e-pasta adresi:

Reģistrācija bērnu uzņemšanai 1.klasē 2019./2020. mācību gadam notiks līdz 2019.gada 31.martam. Elektroniskie iesniegumi fiksējas no pirmās pieteikšanās dienas plkst. 8:30:00 pēc iesūtīšanas laika to ienākšanas secībā līdz 31.martam.

Iepazīties ar uzņemšanas nosacījumiem, iesniegšanas kārtību un kritērijiem bērnu uzņemšanai pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs iespējams pašvaldības mājaslapā www.marupe.lv sadaļā Izglītība/Uzņemšana izglītības iestādēs.

Kārtība bērnu uzņemšanai 1.klasē Mārupes novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs

Bērnu mācībām Mārupes pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs var pieteikt elektroniski vai personīgi attiecīgās izglītības iestādes lietvedībā.

Iesniegums uzņemšanai Mārupes vispārējās izglītības iestādēs

Iesniegumu personīgi var iesniegt izglītības iestādes norādītajos pieņemšanas laikos (pirmajā pieteikšanās dienā no plkst. 8:30). Izglītības iestādes direktors vai pilnvarots darbinieks iesniedzēja klātbūtnē reģistrēs iesniegumu, fiksējot iesniegšanas datumu un laiku.