"Pierīgas partnerība" maijā aicina uz tematiskajām domnīcām Mārupes un Olaines novada aktīvās organizācijas un iedzīvotājus

09.05.2023.

Aicinām Mārupes un Olaines novada sabiedrisko organizāciju, uzņēmumu un pašvaldību pārstāvjus, kā arī iedzīvotājus piedalīties pasākumos:

15.maijā plkst.17.00 "Apkaimes, kopienas"
Tematiskās grupas vadītāja: Ilze Bērziņa.

Tiešsaistes pasākums, kurā pārrunāsim kopienu aktuālos jautājumus un biedrības "Pierīgas partnerība" plānotās aktivitātes kopienām.


25. maijā plkst.13.00 "Kāda būs nākotne Pierīgā?"

Klātienes pasākums - Jaunolaines kultūras namā.
Tematiskās grupas: Viedā uzņēmējdarbība, vides jautājumi, apkaimes, kopienas, sabiedriskās aktivitātes (sports, kultūra, izglītība, jaunieši).

Tikšanās laikā pārrunāsim iedzīvotāju aptaujas rezultātus, LEADER programmas īstenošanu un plānosim aktivitātes turpmākajiem pieciem gadiem. Domnīcu rezultāti tiks iekļauti Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijā 2023. -2027. gadam.

Pieteikuma anketa: https://ej.uz/PP-domnica

 

PP domnīcas
______________
Tiks sniegta informācijas arī par NVO info punkta aktivitātēm. NVO info punkta aktivitātes tiek īstenotas projektā "Biedrības "Pierīgas partnerība" kapacitātes stiprināšana efektīvai līdzdalībai". Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu 2014.-2021. gadam Aktīvo iedzīvotāju fonda Latvijā programmas “Demokrātijas kultūra” ietvaros, projekta līgums Nr. AIF/2022/KAPAC2/126.
 

Biedrība „Pierīgas partnerība” ir vietējā rīcības grupa, kas darbojas Mārupes un Olaines novadu teritorijā. Apvienojam pašvaldības, nevalstisko organizāciju un uzņēmējdarbības pārstāvjus, lai kopīgiem spēkiem veicinātu teritorijas attīstību un uzlabotu iedzīvotāju dzīves kvalitāti.

Biedrība "Pierīgas partnerība" 
(projektu vadītāja Zane Dresmane,

e-pasta adrese: zane@pierigaspartneriba.lv,

tālr. nr.: +371 29785691,

www.pierigaspartneriba.lv)