Sabiedrība

SIA “Rīgas meži” aicina uz tikšanos par plānotajiem meža apsaimniekošanas darbiem Mārupes novadā

12.08.2020.

Mežu cirtes noteikti ir redzamākais apsaimniekošanas posms, bet nebūt ne vienīgais.

Atbildīgs mežu apsaimniekotājs rūpējas gan par izcirsto platību atjaunošanu, gan regulāru kopšanu un aizsardzību pret postījumiem, uztur meliorācijas grāvju sistēmu un meža ceļu infrastruktūru, sargā no meža ugunsgrēkiem, vāc bezatbildīgu meža apmeklētāju atstātos atkritumus u.c.

Mārupes novads ir mežiem bagāts. Lielākais mežu īpašnieks Mārupes novadā ir SIA "Rīgas meži”, kuri apsaimniekošanas darbus veic saskaņā ne tikai ar valstī spēkā esošām likumdošanas normām, bet arī atbilstoši papildus noteikto meža apsaimniekošanas kvalitātes standartu (PEFC) prasībām.

Apzinoties, ka meži kā resurss ir nozīmīgs ne tikai tā īpašniekam, bet sabiedrībai kopumā, SIA “Rīgas meži” aicina iedzīvotājus uz tikšanos

Skultes dienas centrā, Skultē, 26.augustā plkst. 18:00,

lai pārrunātu plānotos apsaimniekošanas darbus savā īpašumā esošajos mežos Mārupes novadā 2021.-2023.gadam (2022. un 2023. gada cirsmu plānus skatīt zemāk).

Tikšanās laikā būs iespēja gan uzzināt par plānoto darbu kārtību un teritorijām, mežu apsaimniekošanas specifiku, gan uzdot interesējošos jautājumus, sniegt priekšlikumus.

Diskusijā piedalīsies arī Mārupes novada pašvaldības pārstāvji, kuri informēs par īstermiņa un ilgtermiņa plāniem rekreācijas teritoriju veidošanā, kā arī uzklausīs iedzīvotāju priekšlikumus, lai kopīgi ar iedzīvotājiem realizētu meža kā rekreatīvā resursa potenciālu.

Uz tikšanos!

Meža apsaimniekošanas plānā paredzētās cirsmas 2022.gadā Mārupes novadā

Meža apsaimniekošanas plāna paredzētās cirsmas 2023.gadā Mārupes novadā