Mārupes pašvaldība piedalīsies starptautiskos projektos

09.06.2017.
logo_rinda_es_parki.jpg

 

Aizvadītajā nedēļā Mārupes pašvaldībā saņemti pozitīvi lēmumi par dalību starptautiskos projektos. Kā viens no tiem ir apstiprinājums Interreg Baltijas jūras reģiona programmas 2014. – 2020. gadam projektam “Co2mmunity” par kopsadarbības projektu atjaunojamo energoresursu jomā, kura ietvaros piedalīsies projekta partneri no 8 valstīm (Vācija, Dānija, Igaunija, Somija, Lietuva, Polija, Zviedrija, Latvija), tai skaitā Mārupes pašvaldība
sadarbībā ar Rīgas plānošanas reģionu. Projekta ietvaros tiks pētīta energoresursu
izvēle un izmantošanas efektivitāte privātmāju ciemos Mārupes novadā.

Kā otrs projekts ir apstiprināts projekts “Exchange of experience in the field of green public procurement, spatial planning and development of public infrastructure in Sweden and Denmark” (“Zaļā iepirkuma, teritorijas plānojuma un vides infrastruktūras attīstības pieredzes apmaiņa Zviedrijā un Dānijā”). Projekts apstiprināts Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas „Valsts administrācija” ietvaros. Mobilitātes programma
atbalsta valsts pārvaldes un pašvaldību darbinieku pieredzes apmaiņu veiksmīgu risinājumu aizgūšanai, sadarbības tīklu veidošanu, administratīvā darba metožu un likumdošanas harmonizēšanu un Baltijas jūras reģiona konkurētspējas pasaulē sekmēšanu.