Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēji (aukles) aicināti pieteikties dalībai projektā

06.03.2024.

Aicinām pieteikties bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējus (aukles) dalībai Mārupes novada pašvaldības līdzdalībai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) un Centrālā finanšu un līgumu aģentūras (CFLA) izsludinātajā atklāto projektu konkursā Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam 4.3.6. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku, tostarp vistrūcīgāko un bērnu, sociālo integrāciju” - 4.3.6.6. pasākumam “Bērnu pieskatīšanas pakalpojumi” projektā.

Lai pieteiktos iespējamai dalībai projektā, lūdzam iepazīties ar NOSACĪJUMIEM dalībai projektā!

Ja nolemjat piedalīties, aicinām aizpildīt  PIETEIKUMA FORMU līdz 2024. gada 18. martam, nosūtot to uz Mārupes novada pašvaldības oficiālo e-pasta adresi marupe@marupe.lv

Kontaktpersona izglītības darba speciāliste Anda Ozoliņa (e-pasta adrese anda.ozolina@marupe.lv)