“Pikniks ar politiķiem”- iedvesma, idejas, pieredze 

05.06.2023.

25. maijā jauniešu centrā “Hēlijs” tika aizvadīts pasākums “Pikniks ar politiķiem”. Šis bija pirmais šāda formāta pasākums Mārupes novadā. Neformālā gaisotnē Mārupes novada jaunieši satikās ar Mārupes novada pašvaldības (turpmāk - Pašvaldība) domes deputātiem, izglītības iestāžu direktoriem, novada uzņēmējiem un citiem aktīviem novada iedzīvotājiem.  

Šīs satikšanās galvenais mērķis bija veicināt Pašvaldības lēmumpieņēmēju sadarbību ar jauniešiem, stiprināt jauniešu līdzdalību, kā arī mācīties sadzirdēt un ieklausīties - pieaugušajiem jauniešos un jauniešiem pieaugušajos. 

Pasākums tika aizsākts ar kopīgu saldējuma ēšanu un dažām saliedējošām spēlēm. Turpinājumā pie kopīga diskusiju “galda” četrās darba grupās tika apspriesti četri galvenie temati - izglītība, kultūra, jaunatne un sports. 

Ikvienam grupas dalībniekam bija iespēja izteikt savu viedokli par katru tematu, dalīties idejās, ieteikt risinājumus un uzlabojumus, kuri viņaprāt nepieciešami katrā jomā. Aktīvās diskusijās iesaistījās gan jaunieši, gan Pašvaldības pārstāvji.  

Tika veicināta sadarbība arī novada iedzīvotāju -  dalībnieku lokā bija pārstāvji no gandrīz visām Mārupes novada apkaimēm. Problēmas un to risinājumi tika meklēti, uzklausot grupas biedru viedokļus. Pasākuma dalībnieki kopīgās sarunās nonāca pie dažādām idejām iedzīvotāju ikdienas un labklājības uzlabošanai. 

 

Sporta jomā īpaši liels uzsvars likts un nepieciešamību pilnveidot sporta infrastruktūru (jaunu volejbola laukumu, sporta centru, un individuālo sporta veidu centra izveidi). Izteikta arī ideja par ielu vingrošanas, riteņbraukšanas, ūdens slēpošanas, skrituļošanas un motokrosa attīstīšanu novadā. Izdomāti dažādi pasākumi, piemēram, Mārupes maratons, skolu savstarpējās sporta spēles, novada sporta spēles, kā arī dažādas orientēšanās sacensības un pārgājieni. 

 

Izglītības jomā jaunieši uzsvēra, cik ļoti novērtē pedagogus, kuri izmanto “ārpus rāmju” mācīšanas metodes, kuri iedvesmo ar savu piemēru, kā arī spēj pieiet mācību procesam ar pozitīvu attieksmi. Izteikta vēlme arī par plašāku vecāku iesaisti mācību procesā, rīkojot sapulces, kurās satiktos skolēni, skolotāji un vecāki. Izskanēja idejas par skolu projektu un zinātnes nedēļu organizēšanu. Tika uzsvērts, ka mājasdarbu apjomam jābūt sabalansētam, mācību procesu vidusskolās jācenšas pielīdzināt universitāšu mācību procesam, jāsamazina platformu skaits, kurās tiek uzdoti uzdevumi, kā arī skolās jāpiesaista profesionāli karjeras speciālisti. 

 

Kultūras jomā diskusijas raisījās par pagastu savstarpēju iepazīšanu un saliedēšanu, iedzīvotājiem iepazīstot iespējas, kuras piedāvā blakus esošie pagasti. Kā piemērs tika minēta LU Rododendru selekcijas un izmēģinājumu audzētava “Babīte”, par kuru daudzi novada iedzīvotāji nemaz nezina. Dalībnieki dalījās idejās par kultūras pasākumiem, kuru laikā būtu iespēja apmeklēt vairākus novada pagastus. Tika minēta arī novadu talantu šova organizēšana, āra estrādes nepieciešamība un parku izveide, lai rīkotu mazāka mēroga kultūras pasākumus. 

 

Jaunatnes jomā uzsvērta nepieciešamība pēc plašākas informācijas apmaiņas skolās par jauniešiem aktuālajiem pasākumiem, lekcijām un meistarklasēm, kuras ikdienā notiek  jauniešu centros. Kā ideja minēta skolu apmeklēšana ar prezentācijām par dažādām iespējām jauniešiem Mārupes novadā. Izteikta liela vēlme pēc vairākiem jauniešu centriem Mārupes novadā, īpaši uzsverot, ka nepieciešams attīstīt esošo jauniešu centru Piņķos. Izskanēja arī idejas par kopēju Mārupes un Babītes jaunatnes stratēģijas izstrādāšanu un grafiti sienas izveidi. 

Paldies pasākuma dalībniekiem par diskusijām un idejām. Tagad tikai atliek visiem turpināt sadarbību un aktīvu līdzdalību, lai šīs idejas īstenotu!  

 

Izglītības, kultūras un sporta pārvalde 

 

Hēlijs 1Hēlijs 2Hēlijs 3Hēlijs 4Hēlijs 5Hēlijs 6
Hēlijs 7Hēlijs 8Hēlijs 9Hēlijs 10Hēlijs 11Hēlijs 12