Mārupes pašvaldības policijas atskaite

19.01.2016.

Mārupes novada pašvaldības policijas atskaite par laika periodu 04.01.2016. līdz 10.01.2016.

04.01.2016. plkst. 02:12 tika saņemts izsaukums uz daudzdzīvokļu māju Jaunmārupē, sakarā ar trokšņošanu. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā, pēc policijas darbinieku aizrādījuma trokšņošana tika izbeigta. Personas tika brīdinātas par administratīvo atbildību, kas var iestāties par miera traucēšanu. Atkārtoti izsaukumi netika saņemti.

04.01.2016. plkst. 04:50 tika saņemts izsaukums uz daudzdzīvokļu māju Skultē, sakarā ar trokšņošanu. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā, pēc policijas darbinieku aizrādījuma trokšņošana tika izbeigta. Personas tika brīdinātas par administratīvo atbildību, kas var iestāties par miera traucēšanu. Atkārtoti izsaukumi netika saņemti.

04.01.2016. plkst. 20:50 tika saņemts izsaukums uz Priežu ielu, Mārupe, sakarā ar konfliktu. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā, tika noskaidroti lietas apstākļi. Uz iesnieguma pamata tika aizturēta persona un nogādāta policijas iecirknī. Pret personu uzsākta administratīvā lietvedība.

6.01.2016. plkst. 03:59 tika saņemts izsaukums, ka Gaujas ielā, Mārupē, atrodas aizdomīgas personas, kas iespējams zog automašīnu spogulīšus. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā, neviena persona netika sastapta. Kā arī apsekojot tuvāko apkārtni aizdomīgas personas netika pamanītas.

06.01.2016. plkst. 14:05 tika saņemta informācija, kaJaunmārupē, kādā privātmājā neatbilstošos apstākļos tiek turēts suns.  Ierodoties notikuma  vietā, informācija  tika pārbaudīta. Suņa īpašniekam tika izskaidrotas dzīvnieku labturības prasības. Kā arī īpašnieks tika informēts par atbildību, kas paredzēta par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvnieku.

06.01.2016.plkst.18:08 tika saņemts izsaukums uz Ziedleju ielu, kur kaķis  uzkāpis kokā apmēram 8 metru augstumā un netiek lejā. Izsaucēja paskaidroja, ka glābšanas dienesta darbinieki atteikušies izbraukt uz notikuma vietu. Nekavējoties izbraucot uz notikuma vietu, pašvaldības policijas darbinieki izmantojot palīglīdzekļus, kaķi, kurš bija nonācis bezpalīdzīgā stāvoklī, no koka nocēla.

06.01.2016. plkst. 18:12 tika saņemts izsaukums uz Mārupi, sakarā ar to, ka kāda persona uzvedas agresīvi un  iespējams izsaka draudus. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā, tika noskaidroti notikuma apstākļi. Agresīvā persona nepakļāvās policijas darbinieku likumīgajām prasībām, tādēļ tā  tika aizturēta. Pret personu uzsākta administratīvā lietvedība.

08.01.2016. plkst. 18:50 tika saņemta informācija, ka sabiedriskā transporta pieturvietā “Stīpnieki” atrodas vīrietis tādā alkohola reibuma stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu. Nekavējoties ierodoties notikuma vietā, informācija apstiprinājās. Vīrietis tika aizturēts un nogādāts Mārupes novada pašvaldības policijas iecirknī atskurbšanai un lietvedības nodrošināšanai. Pret vīrieti uzsākta administratīvā lietvedība.

10.01.2015. plkst. 00:41  tika saņemts izsaukums uz Skulti, sakarā ar to, ka skaļi tiek atskaņota mūzika un traucēts naktsmiers. Ierodoties notikuma vietā tika noskaidroti lietas apstākļi, un vainīgā persona. Pret personu uzsākta administratīvā lietvedība par naktsmiera traucēšanu.

.

 

Laika posmā no 04.janvāra- 10.janvārim Mārupes novada pašvaldības policijas amatpersonas sastādīja 19 administratīvā pārkāpuma protokolus.

Pēc LAPK 171. panta 2.daļas (Par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošanu sabiedriskās vietās, izņemot vietas, kur alkoholisko dzērienu lietošanu atļāvusi pašvaldība, vai par atrašanos sabiedriskās vietās tādā reibuma stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu) 1;

Pēc LAPK 149.23 panta 2.daļas (Par gājējiem noteikto pienākumu pārkāpšanu) –10 ;

Pēc LAPK 175. panta (par ļaunprātīgu nepakļaušanos policijas darbinieka likumīgajām prasībām)- 1

Pēc LAPK 175.11 panta par savas personas identitātes slēpšanu-1;

Pēc LAPK 186.panta 2.daļas (par dzīvesvietas nedeklarēšanu) - 1

Pēc Mārupes novada domes saistošajiem noteikumiem 5.

 

Atgādinām, ka smēķēt ir aizliegts: zem sabiedriskā transportlīdzekļu pieturvietu nojumēm, bērnu rotaļu laukumos, parkos, skvēros, daudz dzīvokļu māju kāpņu telpās.

  • Mārupes novada pašvaldības policija atgādina, ka bērniem un jauniešiem, kuri nav sasnieguši 16 gadu vecumu, aizliegts atrasties sabiedriskā vietā bez vecāku, aizbildņa, audžuģimenes vai viņu pilnvarotas pilngadīgas personas uzraudzības nakts laikā. Par nakts laiku ir uzskatāms laiks no plkst.22.00 līdz 6.00.
  • Sakarā ar to, ka palielinās velosipēdu zādzību skaits no privātīpašuma teritorijām, lūgums, īpašniekiem neatstāt (velosipēdus u.c. mantas) bez uzraudzības.
  • Lai diennakts tumšajās stundās bērni un pieaugušie būtu pasargāti no ceļu satiksmes negadījumiem, Mārupes novada pašvaldības policija atgādina, ka diennakts tumšajā laikā ārpus apdzīvotām vietām, kā arī apdzīvotās vietās, ja ceļš nav pietiekami un vienmērīgi apgaismots, gājējiem, kas pārvietojas pa brauktuvi vai nomali, jābūt tērptiem atstarojošā vestē vai apģērbā ar labi redzamiem gaismu atstarojoša materiāla elementiem. (Braucot diennakts tumšajā laikā vai nepietiekamas redzamības apstākļos, velosipēdam abos sānos (riteņos) jābūt aprīkotam ar diviem oranžiem (dzelteniem) gaismas atstarotājiem, kā arī priekšpusē jādeg baltas gaismas lukturim, bet aizmugurē – sarkanas gaismas lukturim. Ja lukturu nav vai tie nedarbojas, velosipēdam priekšpusē jābūt aprīkotam ar baltu atstarotāju, bet aizmugurē ar sarkanu atstarotāju. CSN223)