Mārupes novada pašvaldības izpilddirektores vietnieces amatā izglītības, kultūras un sporta jautājumos iecelta Evija Papule

07.06.2023.

Mārupes novada pašvaldības dome 2023. gada 7. jūnijā Mārupes novada pašvaldības izpilddirektora vietnieces amatā izglītības, kultūras un sporta jautājumos iecēlusi Eviju Papuli.

E.Papule

Par piemērotāko pretendentu atklātā konkursā komisija atzinusi Eviju Papuli, kurai ir liela iepriekšējā darba pieredze valsts pārvaldē.

Amata pienākumus E. Papule sāks pildīt ar 2023. gada 26. jūniju uz pieciem gadiem.

E. Papules profesionālā darbība ir cieši saistīta ar izglītības jomu. Lielu savas darba dzīves posmu strādājusi Izglītības un zinātnes ministrijā, bijusi valsts sekretāra vietniece, Saeimas deputāte.  

Skatot valsts attīstības kontekstā Mārupes novada attīstību, E. Papule saredz potenciālu interesantai (izaicinājumu netrūkst) un dinamiskai izaugsmei.  "Cilvēkkapitāls, ģeogrāfiskais izvietojums, ekonomiskā attīstība ir labs pamatojums izglītības, sporta un kultūras dimensijas stiprināšanai. Tādēļ augstu vērtēju iespēju strādāt Mārupes novada pašvaldības komandā."

Apsveicam un vēlam panākumus jaunajā profesionālās karjeras posmā!

Uz Mārupes novada pašvaldības izpilddirektora vietnieka izglītības, kultūras un sporta jautājumos amatu pieteicās 31 pretendents, no kuriem septiņi pretendenti tika aicināti uz atlases otro kārtu, viens pretendents no tālāks dalības atsauca savu pieteikumu.