Jauna kārtība uzņemšanai 1. klasēs; pieteikumu pieņemšana – no 16. janvāra

13.01.2023.

Stājusies spēkā jauna kārtība par uzņemšanu Mārupes novada izglītības iestāžu pirmajās klasēs. Pieteikumu pieņemšana uzņemšanai nākamā mācību gada pirmajās klasēs tiks atvērta 2023. gada 16. janvārī.


Jaunie noteikumi, kas apstiprināti 2022. gada 30. novembra domes sēdē, paredz, ka bērna likumiskais pārstāvis ir tiesīgs pieteikt bērnu uz jebkuru Mārupes novada izglītības iestādi,  mainīta arī  prioritārā uzņemšanas kārtība attiecībā uz brāļiem un māsām un darbiniekiem. 


Jaunā kārtība arī nosaka, ka joprojām būtisks ir bērna deklarācijas ilgums novadā - jo ilgāk bērns ir deklarēts novadā, jo lielākas iespējas viņam ir tikt uz izvēlēto prioritāro izglītības iestādi. Vienlaikus jaunā kārtība nosaka, ja  attiecīgajā mācību gadā 1. klases izglītības iestādēs ir nokomplektētas, bet pretendentu sarakstā ir Mārupes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētie bērni, kuriem jāuzsāk pamatizglītības ieguve, Mārupes novada pašvaldībai ir tiesības organizēt papildu 1. klašu atvēršanu mācībām izglītības iestādes otrajā maiņā. 


Savukārt iesnieguma veidlapa ir papildināta ar informāciju, kas izglītības iestādēm būtiski atvieglo uzņemšanas procesu, līdz ar to aicinām bērnu likumiskos pārstāvjus būt atbildīgiem un aizpildīt iesniegumā norādīto informāciju pēc iespējas pilnīgāk. 


Lai pieteiktu bērnu uzņemšanai pirmajās klasēs 2023./2024 mācību gadam,  vecākiem, sākot no 2023. gada 16.janvāra plkst. 8.30 ir jānosūta noteiktas formas iesniegums elektroniskā veidā, parakstot to ar drošu elektronisku parakstu vai pašrocīgi parakstītu un noformētu skanētā/attēla dokumentā, nosūtot uz vienu no izvēlētās izglītības iestādes e-pasta adresi:  (Iesniegumi, kas tiks iesniegti pirms noteiktā laika, netiks reģistrēti.) 
1.    Mārupes Valsts ģimnāzija - 1klase.mvsk@marupe.lv;
2.    Mārupes pamatskola - 1klase.tiraine@marupe.lv;
3.    Jaunmārupes pamatskola - 1klase.jmsk@marupe.lv;
4.    Skultes sākumskola - 1klase.skulte@marupe.lv;
5.    Babītes vidusskola - 1.klase@bvsk.lv;
6.    Salas sākumskola - salasskola@marupe.lv.

Vecāki ir tiesīgi pieteikt bērnu vienā izglītības iestādē, iesniegumā norādot nākamās vēlamās izglītības iestādes, sarindojot tās prioritārā secībā. Vecāka veiktās atzīmes iesniegumā pēc iespējas tiek ņemtas vērā, lemjot par vietas piešķiršanu izglītības iestādē.


Klātienē iesniedzot pieteikumu izvēlētajā izglītības iestādē, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un bērna dzimšanas apliecība. Ja pieteikumu iesniedz bērna aizbildnis, papildus iepriekš minētajiem dokumentiem, jāuzrāda bāriņtiesas lēmums par aizbildnības nodibināšanu, ja šī informācija nav pašvaldības rīcībā.

IESNIEGUMA VEIDLAPA

Reģistrācija bērnu uzņemšanai 1. klasē 2023./2024. mācību gadam notiks no 2023. gada 16. janvāra līdz 2023. gada 1. martam.


Uzziniet vairāk noteikumos “Noteikumi par kārtību bērnu reģistrācijai un uzņemšanai 1. klasē Mārupes novada pašvaldības dibinātajās vispārējās izglītības iestādēs”.


Izglītības pārvalde