Aicinām Mārupes novada iedzīvotājus vecumā no 25 gadiem piedalīties aptaujā par pieaugušo izglītību

13.01.2022.

Mārupes novada pašvaldība aicina novada iedzīvotājus vecumā no 25 gadiem piedalīties aptaujā, kuras mērķis ir noskaidrot iedzīvotāju viedokli par pieaugušo izglītības (neformālās izglītības programmas* un interešu izglītības programmas) pieprasījumu Mārupes novadā. Aptaujas laikā iegūtie rezultāti tiks ņemti par pamatu pieaugušo izglītības attīstībai Mārupes novadā, lai palielinātu iedzīvotāju iespējas apgūt vai uzlabot prasmes, zināšanas un kompetences, kā arī lai attīstītu spējas un talantus, pilnveidotu dažādas prasmes un saturiski pavadītu brīvo laiku.

Aptauja tiek veikta anonīmi. Aptauja aizpildāma vidēji 10 minūšu laikā.

Būsim pateicīgi par Jūsu veltīto laiku! Mums Jūsu viedoklis ir svarīgs!

Aizpildīt aptaujas anketu ir iespējams tīmekļa vietnē: www.visidati.lv/aptauja/1660072870/

* Neformālās izglītības programmas - visas organizētās apmācību nodarbības ārpus formālās izglītības sistēmas, kas ir organizētas kā kursi, apmācības, diskusijas, forumi, konferences, lekcijas, semināri vai darba grupas.

** Interešu izglītības programmas - palīdz attīstīt spējas un talantus, pilnveidot dažādas prasmes un saturiski pavadīt brīvo laiku. Interešu izglītības programmu izplatītākās jomas ir dejas, mūzika, māksla, teātra māksla, folklora, tehniskā jaunrade, vides izglītība, sports utt.