Aicinām izteikt viedokli par grozījumiem noteikumos par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanas kārtību

08.04.2024.

Līdz 22. aprīlim aicinām iepazīties un izteikt viedokli par sagatavoto saistošo noteikumu projektu "Grozījumi Mārupes novada pašvaldības domes 2023. gada 26. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 27/2023 "Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanas kārtība Mārupes novadā""

Priekšlikumus un viedokļus aicinām sūtīt uz pašvaldības oficiālo e-pasta adresi: marupe@marupe.lv

Saistošo noteikumu projekti