Noskaidroti konkursa "Mārupe - mūsu mājas 2024" uzvarētāji!

27.03.2024.

2023. gada 1. decembrī tika izsludināts Mārupes novada pašvaldības konkurss “Mārupe – mūsu mājas 2024”, kura mērķis ir uzlabot dzīves vides kvalitāti novadā un veicināt novada iedzīvotāju iniciatīvu, paredzot iedzīvotāju iesaistīšanos un līdzdalību sabiedriski nozīmīgu projektu īstenošanā.

Mārupe mūsu mājas vizualizācija1. martā sabiedrības balsojumam tika nodotas 12 projektu idejas, kuras apliecina novadnieku radošumu, uzticību vērtībām un tradīcijām. Balsojums par projektu konkursā “Mārupe-mūsu mājas 2024” iesniegtajām projektu idejām noslēdzās 15. martā.

Tā kā konkursa kopējais finansējums ir 30 000 EUR un finansējums visām projektu idejām nav pietiekošs, iedzīvotāju balsošanas rezultātā noskaidrotas tās deviņas projekta idejas, kuras saņems finansējumu to īstenošanai.

Piešķirtas tiesības slēgt līdzdarbības līgumu un saņemt finansējumu valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai konkursa “Mārupe – mūsu mājas 2024” ietvaros šādām privātpersonām:

Iegūtā vieta pēc balsu skaita

Iesniedzējs

Projekts

Pieprasītais finansējums, EUR

Saņemtais balsu skaits iedzīvotāju balsojumā

1.

Elīna Puncule

Mārupes aukstumpeldēšanas sezonas aktivitātes 2024/2025

2 500,00 EUR

53

2.

Biedrība “Kopā savā novadā”

Labbūtības diena Mārupes novada ģimenēm, kurās aug bērni ar īpašām vajadzībām

2 500,00 EUR

51

3.

Biedrība “Mārupes BMX klubs”

Otrais Tīraines apkaimes festivāls – “Olimpiskās spēles Mazās Mārupītes krastos”

5 000,00 EUR

42

3.

Nodibinājums “Babītes radošā darbnīca”

IV Vasarsvētki Dzilnuciemā 2024

5 000,00 EUR

42

4.

Agate Skrebele

Nāc slidot Mārupes novadā!

2 486,00 EUR

40

5.

Biedrība “Džudo klubs Mārupe”

Džudo diena Mārupē 2024

2 420,00 EUR

36

6.

Laine Paupere

Pārgājienu cikls jauniešiem

2 500,00 EUR

22

7.

Biedrība “LATVIJAS 3X3 HOKEJA FEDERĀCIJA”

HYPE 3X3

2 481,20 EUR

21

8.

Janeta Sprūža

Kopā, gudrāk, labāk!

4 893,00 EUR

16

PIEPRASĪTAIS FINANSĒJUMS KOPĀ, EUR:

29 780,20 EUR

 

 

Ar visām 12 iedzīvotāju balsojumam nodotajām projektu idejām var iepazīties šeit