Aicinām izteikt viedokli par saistošo noteikumu projektu - par vispārējo izglītības iestāžu 9. un 12. klašu absolventu apbalvošanu