Aicinām izteikt viedokli par saistošo noteikumu projektu par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtību bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai