Pakalpojumi

Būvatļaujas saņemšana

Pakalpojuma saņemšanas kārtība

Dokumentus var iesniegt tikai elektroniski Būvniecības informācijas sistēmā, iesniedzot tiesību aktos noteiktos būvniecības ieceres dokumentus pēc 01.01.2020. ierosinātai būvniecībai.

Ja būvniecība ierosināta pirms 01.01.2020., var pāriet uz elektronisku būvniecības dokumentācijas apriti Būvniecība informācijas sistēmā un iesniegt vēsturisko datu iesniegumu, bet papīra formātā dokumentus var iesniegt klātienē, pa e-pastu, pa pastu vai neklātienē, izmantojot pasta vai kurjera pakalpojumus.

Pakalpojuma apraksts

Ja plānojat veikt būvdarbus, ir nepieciešama būvatļauja. Ar 01.01.2020 visas būvniecības procesā nepieciešamās dokumentācijas aprite notiek tikai elektroniski būvniecības informācijas sistēmā (BIS).
Pakalapojums nodrošina ērtu un ātru būvniecības ieceres dokumentācijas sagatavošanu, saskaņošanu un iesniegšanu būvvaldē, sākot no atbilstošākā būvniecības iesnieguma veida (būvniecības iesniegums/ apliecinājuma karte/ paskaidrojuma raksts) un būvniecības veida (Jaunu būvju būvniecībai, kā arī esošu būvju pārbūvei, atjaunošanai, restaurācijai, nojaukšanai, novietošanai, lietošanas veida maiņai bez pārbūves un konservācijai) noteikšanas līdz ieceres apstiprināšanai vai vienkāršotās būvniecības procesa gadījumos paskaidrojuma raksta un apliecinājuma kartes akceptēšanai. 
Ja nepieciešama palīdzība veikt darbības BISā, izmantojiet iespēju pilnvarot būvspeciālistu vai citu uzticības personu veikt darbības BISā ar noteiktām tiesībām, piemēram, pārstāvēt personu kā ierosinātāju. Lietotājam jābūt autorizētam BIS publiskajā portālā.

Kontaktinformācija un pakalpojuma saņemšanas vieta

Mārupes novada būvvalde
Mazcenu aleja 35, Jaunmārupe,
Mārupes pagasts, Mārupes novads
Apmeklētājus pieņem:
•    pirmdienās: 9.00 - 18.00;
•    ceturtdienās: 9.00 - 18.00.