Pakalpojumi

Būvvaldes pakalpojumi

Pakalpojuma saņemšanas kārtība

Dokumentus var iesniegt tikai elektroniski Būvniecības informācijas sistēmā, iesniedzot tiesību aktos noteiktos būvniecības ieceres dokumentus.
Ja būvniecība ierosināta pirms 01.01.2020., var pāriet uz elektronisku būvniecības dokumentācijas apriti Būvniecība informācijas sistēmā un iesniegt vēsturisko datu iesniegumu, bet papīra formātā dokumentus var iesniegt klātienē, pa e-pastu, pa pastu vai neklātienē, izmantojot pasta vai kurjera pakalpojumus.

Pakalpojuma apraksts

Mārupes novada būvvaldes pieejamie pakalpojumi:

•    Būvniecības uzsākšanas nosacījumi izpildes apliecinājumu izvērtēšana – izvērtēšanas termiņš 5 darba dienas;
•    Būvatļaujas derīguma termiņa pagarināšana – izvērtēšanas termiņš 1 mēnesis;
•    Būvatļaujas izmaiņu iesnieguma izskatīšana – izvērtēšanas termiņš – 10 darba dienas;
•    Būvatļaujas pārreģistrācija – izpildes termiņš 14 kalendārās dienas;
•    Būvniecības ieceres dokumentācijas akceptēšana – izpildes termiņš – 1 mēnesis;
•    Būvniecības noslēguma fiksācija – izpildes termiņš 10 darba dienas;
•    Būvniecības uzsākšanas paziņojuma izskatīšana – izpildes termiņš 14 kalendārās dienas;
•    Būvprojekta derīguma termiņa pagarināšana – izpildes termiņš 10 darba dienas;
•    Būvprojekta izmaiņu iesnieguma izskatīšana – izpildes termiņš 14 kalendārās dienas;
•    Ieceres iesnieguma ar PN atzīmi izskatīšana – izpildes termiņš 1 mēnesis;
•    Ieceres iesnieguma ar PN un BUN atzīmi izskatīšana – izpildes termiņš 1 mēnesis;
•    Ieceres iesnieguma izskatīšana – izpildes termiņš 1 mēnesis;
•    Izziņas izsniegšana par jaunbūvi – izpildes termiņš 1 mēnesis;
•    Objekta pieņemšana ekspluatācijā – izpildes termiņš 10 darba dienas;
•    Paskaidrojuma raksta ar BUN atzīmi izskatīšana – izpildes termiņš 14 kalendārās dienas;
•    Paskaidrojumu raksta izskatīšana – izpildes termiņš 14 kalendārās dienas;
•    Paziņojuma būvdarbu pabeigšanas izskatīšana – izpildes termiņš 20 kalendārās dienas;
•    Paziņojuma par būvniecību pagarināšanas izskatīšana – izpildes termiņš 20 kalendārās dienas;
•    PN izpildes apliecinājumu izvērtēšana – izpildes termiņš 15 darba dienas;
•    PR/AK būvdarbu pabeigšana – izpildes termiņš 10 darba dienas;
•    PR/AK būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde – izpildes termiņš 5 darba dienas;
•    Projekta akceptēšana – izpildes termiņš 15 darba dienas;
•    Projekta izmaiņu akceptēšana – izpildes termiņš 14 kalendārās dienas;
•    Sūdzības iesnieguma izskatīšana – izpildes termiņš 1 mēnesis;
•    Vēsturisko datu iesnieguma izskatīšana – izpildes termiņš 1 mēnesis;
•    Vienkāršotās ieceres izmaiņu iesnieguma izskatīšana – izpildes termiņš 14 kalendārās dienas;
•    Paredzētās būves publiskā apspriešana – izpildes termiņš 1 mēnesis.

Kontaktinformācija un pakalpojuma saņemšanas vieta

Mārupes novada Būvvalde

Mazcenu aleja 35, Jaunmārupe,
Mārupes pagasts, Mārupes novads
Tālr.67149863
E-pasts: marupe.bv@marupe.lv