Kultūra

Mārupes Kultūras nama kolektīvi uzsāk jaunu darba cēlienu un aicina ikvienu mārupieti savā pulciņā

02.09.2019.

ievads_kultura_4.png

Māksla nav saost medu medus podā, bet parādīt robežu, kur sākas medus smarža dārzā. Māksla saož bišu valstības vārtus.

Māksla nav ugunskurā, bet - parādi man to robežu, kur beidzas tumsa un kur sākas blāzma. Parādi man to robežu, kur beidzas viens cilvēks un kur sākas otrs. Vai cilvēka robeža beidzas pirkstu galos? Jebkurā līdzenumā un tukšumā cilvēks meklē robežu, bet arī jebkurā pārpilnībā. Robeža ir mūžsena, ataviska, bet nezūdoša pievilkšanas spēja. Tieši tā velk uz risku, uz uguni, uz mākslu. Vai tas neliecina, ka robeža ir lielo iespējamību līnija?

Tūlīt, tūlīt tiks šķērsots vasaras un rudens robežstabiņš. Rudens par savu klātbūtni šogad vispār neatgādināja. Vasara bija ideāla!

Mārupes Kultūras nama kolektīvi uzsāk jaunu darba cēlienu (2019./2020.), aicinot ikvienu mārupieti savā pulciņā, atbilstoši interesēm, aizņemtībai un vecumam:

KORI

JAUKTAIS KORIS -MĀRUPE-

Uzņemšana

Sezonas pirmais mēģinājums

Otrdien, 2019.gada 17.septembrī, plkst. 18:00

Mārupes Kultūras namā

(Daugavas iela 29, Mārupe)

Mēģinājumi

Otrdienās no plkst. 18:00 līdz plkst. 21:00

Mārupes Kultūras namā

(Daugavas iela 29, Mārupe)

Kontakti

Kolektīva vadītājs Kalvis Ozoliņš

Tālr. + 371 2 9490928

JAUKTAIS KORIS -UNIVERSUM-

Uzņemšana

Sezonas pirmais mēģinājums

Ceturtdien, 2019.gada 5.septembrī, plkst. 19:00

Jaunmārupes sākumskolas aktu zālē

(Mazcenu aleja 3, Jaunmārupe)

Mēģinājumi

Ceturtdienās no plkst. 19:00 līdz plkst. 21:30

Jaunmārupes sākumskolas aktu zālē

(Mazcenu aleja 3, Jaunmārupe)

Kontakti

Kolektīva vadītājs Rihards Rudzītis

Tālr. + 371 2 9141636

SIEVIEŠU KORIS -RESONO-

Uzņemšana

Sezonas pirmais mēģinājums

Otrdien, 2019.gada 10.septembrī, plkst. 19:00

Rīgas Pārdaugavas MMS aktu zālē

(Graudu 59, Rīga)

Mēģinājumi

Otrdienās no plkst. 19:00 līdz plkst. 21:00

Rīgas Pārdaugavas MMS aktu zālē

(Graudu 59, Rīga)

Kontakti

Kolektīva vadītāja Irēna Račevska

Tārl. + 371 2 9619549

SIEVIEŠU (SENIORU) KORIS -NOKTIRNE-

Uzņemšana

Sezonas pirmais mēģinājums

Otrdien, 2019.gada 10.oktobrī, plkst. 12:00

Mārupes Kultūras namā

(Daugavas iela 29, Mārupe)

Mēģinājumi

Otrdienās no plkst. 12:00 līdz plkst. 15:30

Mārupes Kultūras namā

(Daugavas iela 29, Mārupe)

Kontakti

Kolektīva vadītāja Inga Graumane / Ilga Bērziņa

Tālr. +371 29623427 /+ 371 2 6131501

ANSAMBĻI

SIEVIEŠU VOKĀLAIS ANSAMBLIS -DZELDE-

Uzņemšana

Sezonas pirmais mēģinājums

Trešdien, 2019.gada 11.septembrī, plkst. 18:00

Mārupes pamatskolā

(Viskalnu iela 7, Tīraine)

Mēģinājumi

Trešdienās no plkst. 18:00 līdz plkst. 20:30

Viskalnu iela 7, Tīraine)

Kontakti

Kolektīva vadītāja Sandra Gaide

Tālr. + 371 2 6438127

SIEVIEŠU (SENIORU) VOKĀLAIS ANSAMBLIS -PĪLĀDZIS-

Uzņemšana

Sezonas pirmais mēģinājums

Ceturtdien, 2019.gada 12.septembrī, plkst. 12:00

Mārupes Mūzikas un mākslas skolā

(Mazcenu aleja 37, Jaunmārupe)

Mēģinājumi

Ceturtdienās no plkst. 12:00 līdz plkst. 14:00

Mārupes Mūzikas un mākslas skolā

(Mazcenu aleja 37, Jaunmārupe)

Kontakti

Kolektīva vadītāja Inga Graumane

Tālr. + 371 2 9623427

BĒRNU VOKĀLAIS ANSAMBLIS -MAZĀ SIRDS-

Uzņemšana

Sezonas pirmais mēģinājums

Ceturtdien, 2019.gada 12.septembrī, plkst. 17:30

Mārupes Kultūras namā

(Daugavas iela 29, Mārupe)

Mēģinājumi

Otrdienās no plkst. 17:00 līdz plkst. 18:00

Trešdienās no plkst. 18.30 līdz 19.30

Ceturtdienās no plkst. 17:30  3-5 g.; 18.10 – 6-8 g.; 19.00 – no 9 gadu vec.

Mārupes Kultūras namā

(Daugavas iela 29, Mārupe)

Kontakti

Kolektīva vadītāja Diāna Kravale

Tālr. + 371 2 8249874

DEJU KOLEKTĪVI

VIDĒJAS PAAUDZES DEJU KOLEKTĪVI -MĀRUPIEŠI- (D un E grupas dejotāji)

Sezonas pirmais mēģinājums

Pirmdien, 2019.gada 16.septembrī, plkst. 20:30

Mārupes Kultūras namā

(Daugavas iela 29, Mārupe)

Jaunus dejotājgribētājus ar priekšzināšanām aicinām papildināt Mārupiešu D grupas sastāvu.Uzņemšana 16.un 18.septembrī plkst. 20.00 Mārupes kultūras nama /lielā zāle/

Mēģinājumi

Pirmdienās un Trešdienās no plkst. 20:00 līdz plkst. 23:30

Mārupes Kultūras namā

(Daugavas iela 29, Mārupe)

Kontakti

Kolektīva vadītāja Gunta Skuja

Tālr. + 371 2 6514130

JAUNIEŠU DEJU KOLEKTĪVS -MĀRUPE-

Uzņemšana

Sezonas pirmais mēģinājums

Pirmdien, 2019.gada 16.septembrī, plkst. 19:00

Mārupes Valsts ģimnāzijā

(Kantora iela 97, Mārupe)

Mēģinājumi

Pirmdienās un Trešdienās no plkst. 19:00 līdz plkst. 21:00

Mārupes Valsts ģimnāzijā

(Kantora iela 97, Mārupe)

Kontakti

Kolektīva vadītājs Rolands Levics

Tālr. + 317 2 6350809

BĒRNU DEJU KOLEKTĪVS -PĒRLĪTES-

Uzņemšana

Sezonas pirmais mēģinājums

Pirmdien, 2019.gada 9.septembrī, plkst. 18:00

Mārupes Kultūras namā

(Daugavas iela 29, Mārupe

Mēģinājumi

Pirmdienās  un trešdienās

no plkst. 18:00 līdz plkst. 18:30 (mazā grupa 3-4 gadi)

no plkst. 18:35 līdz plkst. 19:05 (vidējā grupa 4-7 gadi)

no plkst. 19:10 līdz plkst. 19:50 (lielā grupa 7-11 gadi)

Kontakti

Kolektīva vadītāja Sarmīte Enģele

Tālr. + 371 2 0201234

EKSOTISKO DEJU STUDIJA -MISTĒRIJAS-

Uzņemšana

Sezonas pirmais mēģinājums

Otrdien, 2019.gada 3.septembrī, plkst. 19:30

Mārupes Kultūras namā

(Daugavas iela 29, Mārupe)

Mēģinājumi

Otrdienās no plkst. 19:30 līdz plkst. 21:30

Ceturtdienās no plkst. 20:00 līdz plkst. 22:00

Mārupes Kultūras namā

(Daugavas iela 29, Mārupe)

Kontakti

Kolektīva vadītāja Sigita Vēvere

Tālr. + 371 2 9440021

SENIORU LĪNIJDEJAS -VĒJIEM LĪDZI-

Uzņemšana

Sezonas pirmais mēģinājums

Ceturtdien, 2019.gada 12.septembrī, plkst. 17:15

Mārupes Kultūras namā

(Daugavas iela 29, Mārupe)

Mēģinājumi

Ceturtdienās no plkst. 17:15 līdz 18:30

Mārupes Kultūras namā

(Daugavas iela 29, Mārupe)

Kontakti

Kolektīva vadītāja Dzintra Rozīte

Tālr. + 371 2 9299585

Hip hop deju studija CHILL OUT  (bērniem un jauniešiem)

Uzņemšana

Sezonas pirmais mēģinājums

Pirmdien, 2019.gada 9.septembrī, plkst. 15:00

Jauno uzņemšana 9.septembrī no plkst. 15.00 -16.00

Mārupes Kultūras namā

(Daugavas iela 29, Mārupe)

Mēģinājumi

Pirmdienās un trešdienās no plkst. 15:00 līdz plkst. 18:00

Mārupes Kultūras namā

(Daugavas iela 29, Mārupe)

Kontakti

Kolektīva vadītāja Madara Ante

Tālr. + 371 2 7147056

DAŽĀDAS AKTIVITĀTES

VESELĪBAS VINGROŠANA SENIORIEM

Uzņemšana

Sezonas pirmais mēģinājums

Ceturtdien, 2019.gada 5.septembrī, plkst. 11:00

Mārupes Kultūras namā

(Daugavas iela 29, Mārupe)

Mēģinājumi

Pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 11:00 līdz plkst. 12:00

Mārupes Kultūras namā

(Daugavas iela 29, Mārupe)

Kontakti

Trenere Ilga Gļauda

Tālr. + 371 2 9658809