Sveicam Skolotāju dienā!

29.09.2023.
Sveicam skolotāju dienā

 

Pasaules skolotāju diena ir starptautiski atzīmējama diena.

Latvijā tā tiek atzīmēta oktobra pirmajā svētdienā, un šogad tas būs 1. oktobrī. 


Neskatoties uz to, ka pasaulē to atzīmē atšķirīgos datumos, mērķi šai dienai paliek nemainīgi - pateikties skolotājiem, pasniedzējiem un citiem apmācītājiem par ieguldīto darbu katra indivīda un visas sabiedrības attīstībā.

Sveicam svētkos plašo Mārupes novada pedagogu saimi - 770 pedagogus un 355 skolu darbiniekus, kas palīdz nodrošināt ikdienas mācību procesu Mārupes novada pašvaldības izglītības iestādēs.

Lai svētku noskaņa ikvienam, kurš māca, mācīja un turpina ik dienu mācīt un mācīties ko jaunu!

No skolas sākas ceļš uz nezināmām tālēm
Un sākas domātājs, kas dzīvi veidos rīt.
Kaut gan nav pieņemts teikt par mīlestību paldies,
Mēs galvas noliecam un sakām paldies Jums.

(dzeja no tīmekļa vietnes: domugraudi.lv)