16.jūnijā plkst. 10.00 sāksies pieteikšanās veselības veicināšanas nometnei Mārupes pamatskolā

14.06.2022.

Plakāts

Mārupes novada pašvaldība sadarbībā ar biedrību “Veselībai  un attīstībai” aicina apmeklēt “Veselības veicināšanas nometni Mārupes pamatskolā”.

Laiks: 5 (piecas) darba dienas no 2022. gada 27. jūnija līdz 1. jūlijam (no plkst. 8.30 līdz 17.00).

Vieta: Mārupes pamatskolas iekštelpas un ārtelpas, Viskalnu ielā 7, Tīrainē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā, LV-2167.

Organizators: Biedrība “Veselībai un attīstībai”.

Nometnes mērķis: Nodrošināt novada bērniem iespēju saturīgi pavadīt brīvo laiku, satiekot klātienē vienaudžus un iesaistoties kopīgās fiziskajās aktivitātēs, kas valstī noteikto ierobežojumu dēļ bija ilgstoši liegtas un negatīvi ietekmēja bērnu garīgo un fizisko veselību, papildus apgūstot zināšanas ar veselību saistītos jautājumos, tādejādi veicinot ikdienas paradumus dzīvot veselīgāk.

Dalībnieku vecums: 7 – 11 gadi.

Dalībnieku skaits: 30 bērni.

PIETEIKŠANĀS nometnei sāksies 2022. gada 16. jūnijā  plkst. 10.00 www.marupe.lv/Novada ziņas, kur būs pieejama elektroniski aizpildāma un iesniedzama forma. Formā būs jānorāda līguma noslēgšanai nepieciešamie dati par nometnes dalībnieku un vecāku, kurš slēgs līgumu (bērna vārds, uzvārds, dzimšanas dati, personas kods, dzīvesvietas adrese, skola, kurā mācās, vecāka vai likumiskā pārstāvja vārds, uzvārds, kontakttālrunis, e-pasts). Pieteikšanās forma tiks atvērta plkst. 10.00 un tiks slēgta, tiklīdz būs pieteikts maksimālais dalībnieku skaits - 30 (+ 5 rezervisti).

Tiesības piedalīties nometnē tiks piešķirtas pieteikumu iesniegšanas secībā.

! Brīdinām, ka maksimālais dalībnieku skaits nometnēs parasti tiek pieteikts dažu minūšu laikā pēc pieteikšanās atvēršanas.

Dalība nometnē ir bez maksas. To 100 % finansē Eiropas Sociālais fonds un valsts projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Mārupes novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/032) ietvaros.