Sabiedrība

Pašvaldība nodrošinās pārtikas pakas skolēniem no 5 līdz 9.klasei no trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm

28.01.2021.

Mārupes novada dome 2021.gada 27.janvāra domes sēdē pieņēma lēmumu Nr.36 “Par brīvpusdienu nodrošināšanu”, nodrošināt brīvpusdienas Mārupes novada administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušo 5. līdz 9.klašu skolēniem no trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm, izsniedzot bērna likumiskajam apgādniekam paredzētu pārtikas paku. Pārtikas paka tiek izsniegta neatkarīgi no izglītojamo izglītības ieguves formas vai vietas.

Aicinām līdz 4.februārim pieteikties brīvpusdienu pārtikas pakai, aizpildot pieteikumu šeit

Brīvpusdienu pārtikas paku ģimenes varēs saņemt pieteikumā norādītajos kontaktpunktos:

1.Mārupes pamatskolā- Viskalnu ielā 7, Tīrainē

2.Jaunmārupes pamatskolā – Mazcenu alejā 4a, Jaunmārupē

3.Mārupes valsts ģimnāzijā – Kantora ielā 97, Mārupē

4.Skultes dienas centrā – Skultes ielā 21, Skultē

Kontaktinformācija: Sociālais dienests 25673050, Izglītības dienests 25448489.

Pārtikas pakas tiks izdalītas norādītajos kontaktpunktos  no 12. februāra.

 

Ģimenes, kuru bērni mācās no 1. līdz 4.klasei, jautājumā par pārtikas paciņas saņemšanu aicinām vērsties pie savas skolas administrācijas.