Sabiedrība

No 16.janvāra notiks parakstu vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai par Valsts prezidenta apturētajiem likumiem

15.01.2020.

No 2020. gada 16. janvāra līdz 14. februārim notiks parakstu vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai par Valsts prezidenta apturētajiem likumiem “Grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā” un “Grozījums likumā "Par pašvaldībām”. Mārupes pašvaldībā parakstīties varēs Mārupes novada domē, Daugavas ielā 29, Mārupē, un Jaunmārupes pamatskolā, Mazcenu alejā 4a, Jaunmārupē.

! Parakstoties par apturētajiem likumprojektiem, vēlētājs nevēlas šādu grozījumu pieņemšanu.

Adrese

Darba laiks

Mārupes novada dome,

Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads

 

Jaunmārupes pamatskola,

Mazcenu aleja 4A, Jaunmārupe, Mārupes novads

Pirmdiena

9.00-13.00

 

Otrdiena

 

15.00-19.00

Trešdiena

9.00-13.00

 

Ceturtdiena

 

15.00-19.00

Piektdiena

9.00-13.00

 

Sestdiena

 

15.00-19.00

Svētdiena

9.00-13.00

 

 

Ārvalstīs parakstu vākšanas vietas iekārtotas Latvijas Republikas vēstniecībās, ģenerālkonsulātos un konsulātos.

Iespēju piedalīties parakstu vākšanā tiek nodrošināta arī karavīriem un zemessargiem starptautisko operāciju rajonos, kā arī vēlētājiem ieslodzījuma vietās. Lai piedalītos parakstu vākšanā ieslodzījuma vietā, ir jāuzraksta iesniegums, kas jāiesniedz ieslodzījuma vietas administrācijai. Termiņš, līdz kuram vēlētāji var iesniegt iesniegumu ieslodzījuma vietas administrācijai, ir 12. februāris. Parakstu vākšana ieslodzījuma vietā notiks pēdējā parakstu vākšanas dienā – 14. februārī.

Vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar nokļūt parakstu vākšanas vietā, tiks nodrošināta iespēja parakstīties savā atrašanās vietā. Lai pieteiktos parakstīties atrašanās vietā līdz 13.februārim jāaizpilda iesniegums, kuru vēlētājs pats vai uzticības persona nogādā pašvaldības vēlēšanu komisijā vai tuvākajā parakstu vākšanas vietā tās darba laikā. Parakstu vākšana vēlētāju atrašanās vietā notiks pēdējā parakstu vākšanas dienā - 14.februārī.

Tiesības piedalīties parakstu vākšanā ir visiem balsstiesīgajiem Latvijas pilsoņiem, kuri parakstīšanās brīdī būs sasnieguši vismaz 18 gadu vecumu. Lai piedalītos parakstu vākšanā, vēlētājam nepieciešams derīgs personas apliecinošais dokuments  (Latvijas pilsoņa pase vai personu apliecība)

Parakstu vākšana jārīko, jo pēc 41 Saeimas deputātu ierosinājuma Valsts prezidents E. Levits apturēja likumu  “Grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā” un “Grozījums likumā "Par pašvaldībām” publicēšanu uz diviem mēnešiem. 

Grozījumi paredz mainīt domes pilnvaru termiņu ārkārtas vēlēšanu sarīkošanas gadījumā, proti, noteikt, ja līdz kārtējām vēlēšanām ir vairāk nekā 24 mēneši, ārkārtas vēlēšanās jauno domi ievēl uz atlaistās domes pilnvaru termiņu. Savukārt, ja līdz kārtējām vēlēšanām palikuši no deviņiem līdz 24 mēnešiem, jauno domi ievēl uz atlaistās domes atlikušo pilnvaru termiņu un vēl uz četru gadu pilnvaru termiņu. Tāpat izmaiņas paredz, ja līdz kārtējām domes vēlēšanām ir palikuši mazāk nekā deviņi mēneši, jaunas domes vēlēšanas nenotiek un līdz kārtējām domes vēlēšanām darbojas pagaidu administrācija. 

Saskaņā ar likumu "Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu" šajā laikā jānotiek trīsdesmit dienu parakstu vākšanai, kurā noskaidro, vai tautas nobalsošanas sārīkošanu par apturēto likumu atcelšanu atbalsta ne mazāk kā viena desmitā daļā no pēdējās Saeimas vēlēšanās balsstiesīgo pilsoņu skaita jeb vismaz 154 868 vēlētāji.