Pašvaldība īsteno ERAF līdzfinansētu projektu “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Mārupes novadā”

20.06.2018.
LV_ID_EU_logo_ansamblis_ERAF_RGB.png

Pašvaldība īsteno Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansētu projektu “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Mārupes novadā” (Nr. 3.3.1.0/16/I/016).

Projekta mērķis ir palielināt privāto investīciju apjomu Mārupes novadā, veicot ieguldījumus komercdarbības attīstībai nepieciešamajā ielu un ceļu infrastruktūrā – pašvaldībai atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 15.pantam nodrošinot vienu no tās autonomajām funkcijām – pārbūvēt komersantu darbībai nepieciešamo ielu un ceļu infrastruktūru, bet komersantiem Ministru kabineta noteikumos Nr. 593 no 13.10.2015. noteiktajā termiņā attīstīt savu komercdarbību, radot jaunas darba vietas un veicot nefinanšu investīcijas pašu nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos.

Projekta ietvaros tiek veikta ielu un ceļu satiksmei paredzētās infrastruktūras attīstīšana, pārbūvējot ceļu C-16 posmā no ceļa C-15 (Alpi-Dumpji) līdz Dzirnieku ielai, Dzirnieku ielu posmā no īpašuma Dzirnieku ielā 15 līdz Peronu ielai un ceļu C-15 posmā no C-16 līdz Stīpnieku ceļam. 12.03.2018. pašvaldība parakstīja vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par ceļa C-13 no Dzirnieku ielas līdz Stīpnieku ceļam iekļaušanu projekta apjomos.

Plānojam, ka projekta īstenošanas rezultātā:

1) ne mazāk kā 17 komersanti būs guvuši labumu no projekta ietvaros veiktajām investīcijām infrastruktūrā;
2) komersanti, kas būs guvuši labumu no projekta ietvaros veiktajām investīcijām infrastruktūrā, radīs ne mazāk kā 81 jaunu darba vietu;
3) no projekta ietvaros veiktajām investīcijām infrastruktūrā labumu guvušo komersantu nefinanšu investīcijas pašu nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos sasniegs ne mazāk kā 3 554 933 eiro.

Vairāk informācijas par projektu skatīt šeit.